Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok

  Opublikowano: 30 kwietnia 2015

  Szanowni Mieszkańcy,  przedstawiamy Państwu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych za 2014 rok. Zapraszamy do zapoznania się (pobierz).


  Walne Zgromadzenie Członków – 25 maja 2015r.

  Opublikowano: 24 kwietnia 2015

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” zaprasza Członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 25.05.2015r. o godz. 1600 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych.

  Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni, który decyduje o najważniejszych sprawach Spółdzielni. W trakcie tegorocznych obrad przedstawione zostaną między innymi wnioski polustracyjne z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2011-2013. Zarząd zaproponuje również zmiany do Statutu, które są konsekwencją między innymi wniosków polustracyjnych.

   

  W załączeniu przedstawiamy zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z porządkiem obrad (zobacz).

  Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tj.:

  • List polustracyjny z lustracji za lata 2011-2013 (pobierz),
  • Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” z działalności Spółdzielni w 2014 roku (pobierz),
  • Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” za rok 2014 (pobierz),
  • Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 2015 (pobierz),
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych za 2014 rok (pobierz),
  • Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” z dnia 22.05.2014r. (pobierz).

   

  Materiały te wyłożone są także do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

   

  Więcej informacji na temat Walnego Zgromadzenia znajduje się w zakładce ”Organy Spółdzielni » Walne Zgromadzenie Członków”.

   

  Zarząd

  Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

  w Łaziskach Górnych


  Program malowania klatek schodowych

  Opublikowano: 23 kwietnia 2015

  Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy harmonogram prac związanych z malowaniem klatek schodowych poszczególnych budynków. Harmonogram obejmuje lata 2015-2017.

   

  Harmonogram malowania klatek schodowych na lata 2015-2017

  Zaplanowane do malowania rok ostatniego malowania planowany termin malowania
  Budynki klatki schodowe ilość/oznaczenie
  Energetyków 7 2 /a i b 1998 2015
  Energetyków 9 3/a,b i c 1998 2015
  Pocztowa 1b 1/b 1998 2015
  Pocztowa 2 2/a i b 1998 2015
  Centrum 1 1 2003 2016
  Centrum 2 1 2004 2016
  Centrum 4 2/a i b 2004 2016
  Centrum 5 3/a, b i c 2004-2005 2016
  Centrum 7 2/a i b 2001 2016
  Parkowa 3 1 2004 2016
  Centrum 3 1 2007 2017
  Parkowa 2 3/a, b i c 2005-2006 2017
  Energetyków 11-13-15 6/a i b 2005-2006 2017
  Chopina 10 1 2007 2017
  Dworcowa 26A 1/a 2007 2017
  Dworcowa 36 2/a i b 2005 2017

   

  Dodatkowo przedstawiamy prognozę prac malarskich na lata 2018-2023. Prognoza może ulec pewnym korektom, w zależności od potrzeb remontowych poszczególnych nieruchomości i wyników rocznych przeglądów budynków.

   

  Prognoza malowania klatek schodowych na lata 2018-2023

  Prognoza malowania rok ostatniego malowania prognozowany termin malowania
       Budynki klatki schodowe ilość/oznaczenie
  Centrum 6 4 /a, b, c i d 2009 2018
  Centrum 8 1 2009 2018
  Centrum 9 1 2009 2018
  Dworcowa 26b 1/b 2012 2021
  Chopina 12 2/a i b 2013 2022
  Chopina 14 2 a i b 2013 2022
  Dworcowa 28 2/a i b 2013 2022
  Dworcowa 32 2/a i b 2013 2022
  Pocztowa 1a 1/a 2014 2023
  Chopina 4 2/ a i b 2014 2023
  Parkowa 1 4/a, b, c i d 2014 2023
  Dworcowa 30 2/a i b 2014 2023
  Dworcowa 34 3/a, b i c 2013-2014 2023
  Sobieskiego 6 1 2014 2023

   

  Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółowym materiałem dotyczących harmonogramu i prognoz w zakresie malowania klatek schodowych (pobierz)

   

   


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 22 kwietnia 2015

  Łaziska Górne 22.04.2015r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na:

  „Wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.”:

  1. Remont trzonów kominowych na dachu budynku Dworcowa 32.
  2. Remont płyt balkonowych w budynku Dworcowa 32.
  3. Remont płyt balkonowych i gzymsu w budynku Dworcowa 30.
  4. Remont płyt balkonowych w budynku Pocztowa 2B – pion mieszkań 1, 4, 7, 10, 13 wraz z wykonaniem i montażem daszka na ostatniej kondygnacji.
  5. Montaż parapetów zewnętrznych w budynku Pocztowa 2 – str. zachodnia.
  6. Izolacja ściany piwnicznej wraz z remontem schodów do budynku
   Sobieskiego 6.
  7. Remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Dworcowa 28.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2015r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 5000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 14.05.2015r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 14.05.2015r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

   


  Ankieta dotycząca utrzymywania odpłatności za miejsca postojowe

  Opublikowano: 16 kwietnia 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w ankiecie dotyczącej dalszego utrzymywania odpłatności za miejsca postojowe. Analiza możliwości parkowania samochodów w zasobach Spółdzielni wykazuje, że obecnie dostępnych jest ok. 445 miejsc postojowych. Oznacza to, że na 3 mieszkania przypadają ok. 2 miejsca postojowe. Jednocześnie z wszystkich dostępnych miejsc 171 jest przydzielonych i odpłatnych (40%). Porównanie tych dwóch wskaźników zdecydowało o konieczności poznania Państwa opinii.

  Ankieta w  wersji papierowej została Państwu doręczona do skrzynek pocztowych. W przypadku oddania głosu przez internet prosimy o niewypełnianie wersji papierowej.

  Ze względu na możliwości techniczne ankiety internetowej zadajemy pytanie o treści: “Czy jesteś za ogólnodostępnymi  i nieodpłatnymi miejscami postojowymi ?”

  Udzielenie odpowiedzi “TAK” traktowane będzie jako wyrażenie opinii  “Jestem za ogólnodostępnymi  i nieodpłatnymi miejscami postojowymi”.

  Udzielenie odpowiedzi “NIE” traktowane będzie jako wyrażenie opinii  “Jestem za przydzielaniem i odpłatnymi miejscami postojowymi”.

  Ankieta na stronie internetowej  dostępna będzie  w terminie do 18.05.2015r.

  Zapraszamy do wypełnienia ANKIETY.

  Dziękujemy za udział w ankiecie.


  Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego – zakończony

  Opublikowano: 15 kwietnia 2015

  Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym (licytacji)

  na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności

  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza III przetarg ustny (licytację) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności przy ul. Chopina 10/3 w Łaziskach Górnych.

  Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,89 m2 usytuowany jest na parterze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z wc (dostępnej z korytarza).

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2015 r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

  Cena wywoławcza mieszkania wynosi 66.321,99 zł (zgodnie z § 7 pkt. 3 „Regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji)”).

  Minimalna wartość przebicia wynosi 500,00 zł.

  Lokal można oglądać do dnia 04.05.2015 r. w terminie wcześniej uzgodnionym z Działem Członkowskim SM „Hutnik” tel. 32 736 72 34

  Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym a ewentualny remont wykonać na własny koszt.

  Przetarg i nabycie w/wym. mieszkania odbędzie się na podstawie obowiązującego w Spółdzielni „Regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności w SM „Hutnik” w Łaziskach Górnych”.

  Osoby chętne do wzięcia udziału w przetargu na w/wym. mieszkanie, proszone są o złożenie w administracji Spółdzielni wypełnionego wniosku – zgłoszenie gotowości wzięcia udziału w przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego oraz wpłacenie na konto Spółdzielni nr : PKO BP O/Łaziska Górne 25 1020 2528 0000 0202 0015 5390

  wadium w kwocie 6.632,- zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2015 r.

  Druk wniosku oraz Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności odebrać można w siedzibie Spółdzielni oraz zamieszczone zostały jako załączniki do pobrania pod ogłoszeniem.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 736 72 34.

  Zarząd SM „Hutnik” zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

   


  Ogłoszenie o wynikach zakończonego postępowania przetargowego

  Opublikowano: 13 kwietnia 2015

  Łaziska Górne 13.04.2015r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na wykonanie poniższych prac został wybrany następujący Wykonawca:

  I  Wykonanie robót remontowych drogowo – brukarskich przy budynkach mieszkalnych   wielorodzinnych w Łaziskach Górnych.”:

  1. Remont placu przy budynku Dworcowa 26.
  2. Remont parkingu przy budynku Centrum 7.
  3. Remont chodnika przy budynku Chopina 4.

  wybrana została oferta firmy:

  „COMPLEX” S.C., Grzegorz Janik, Mirosław Michoń, ul. Stuska 5, 43-180 Orzesze,

  tel.: (32) 3361812


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 3 kwietnia 2015

  Łaziska Górne 03.04.2015r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  „Wykonanie robót remontowych elewacji w budynkach mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.”:

  1. Docieplenie elewacji wschodniej budynku Energetyków 11.
  2. Docieplenie elewacji wschodniej budynku Energetyków 13.
  3. Remont daszków nad wejściami do budynku Chopina 12 A, B.
  4. Remont wnęk balkonowych w budynku Centrum 8 od strony zachodniej – pion mieszkań nr 3, 7, 11, 15.
  5. Remont wnęk balkonowych w budynku Centrum 9 od strony wschodniej – pion mieszkań 8, 12, 16.
  6. Remont balkonów i elewacji od strony zachodniej budynku Dworcowa 34 A, B.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2015r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 7500,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 21.04.2015r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie robót remontowych elewacji w budynkach mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 21.04.2015r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Sprawozdanie Zarządu za 2014r.

  Opublikowano: 1 kwietnia 2015

  Szanowni Mieszkańcy,  przedstawiamy Państwu Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych z działalności Spółdzielni w 2014r. Materiał zawiera informację o działalności Spółdzielni w 2014r. i jej sytuacji ekonomiczno-finansowej według stanu na 31.12.2014r. Zapraszamy do lektury (pobierz).


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.