Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Przerwa w dostawie ciepła dla budynków przy ul. Dworcowej

  Opublikowano: 29 stycznia 2015

  Szanowni Mieszkańcy, informujemy że w dniu 30.01.2015r. tj. piątek w godzinach od 8:00 do 20:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody dla budynków przy ul. Dworcowej od nr 26 do nr 36. Jak poinformowało nas PEC Sp. z o.o. w Tychach pismem znak 2015/0454/PD z dnia 28.01.2015r., przerwa w dostawie ciepła wynika z konieczności dokonania prac związanych z przepięciem sieci ciepłowniczej w rejonie skrzyżowania ulic Radosnej i Krokusów w Łaziskach Górnych.

  Za powstałe z tego tytułu niedogodności PEC Sp. z o.o. serdecznie przeprasza i będzie czynił starania aby zminimalizować czas prowadzonych prac na sieci ciepłowniczej.


  Zmiana stawek opłat eksploatacyjnych od 01.02.2015r.

  Opublikowano: 28 stycznia 2015

  Zarząd Spółdzielni przypomina, że począwszy od 01.02.2015r. zmianie ulegają stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych nieruchomości. Zgodnie z § 82 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” oraz § 17 „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w SM „HUTNIK” nowe stawki (jako opłaty zależne od Spółdzielni) ustalone zostały na podstawie planowanych do poniesienia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dla danej nieruchomości w 2015 roku. Zgodnie z wymogami ustawowymi informacja o zmianie wysokości stawek eksploatacyjnych została Państwu przekazana końcem października ubiegłego roku. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, a przychodami z opłat, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

  W załączeniu przedstawiamy wykaz nowych stawek opłat eksploatacyjnych w rozbiciu na poszczególne nieruchomości (zobacz).


  Ankieta

  Opublikowano: 23 stycznia 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  proponujemy Państwu ankietę na temat strony internetowej Spółdzielni. Ponieważ strona internetowa jest obecnie ogólnodostępna (nie ma konieczności logowania) ankieta będzie miała charakter poglądowy.  Tak jak wspominaliśmy, strona internetowa cały czas podlega modyfikacjom, pracujemy nad zabezpieczeniami, umożliwiającymi w trakcie prowadzenia ankiety jednoznaczną kwalifikację Państwa oczekiwań (zarówno w kontekście oceny jakości świadczonych przez Spółdzielnię usług, sposobu komunikacji, aktualizacji przekazywanych informacji). Uzyskany materiał będzie jednak jednym z elementów podczas analizy działań dotyczących wzajemnej komunikacji.

  Jest to pierwsza ankieta, ma więc też ona wymiar testowy, wydaje się, że warto sprawdzić, jak to działa?. Chcemy podkreślić, że cały czas możecie Państwo składać w Spółdzielni (lub wysyłać za pośrednictwem strony internetowej przez formularz kontaktowy) propozycje i oczekiwania związane z funkcjonowaniem strony internetowej.

  Prosimy więc o przejście do zakładki ANKIETA.


  Zmiana wysokości udziału członkowskiego i wpisowego

  Opublikowano: 16 stycznia 2015

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych informuje, że od dnia 01.01.2015r. na postawie § 15 pkt 1 Statutu Spółdzielni oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2014r. (Dz.U. z 15 września 2014r. poz. 1220) w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015r., uległy zmianie wysokość wpisowego do Spółdzielni oraz udziału członkowskiego i wynoszą:

   

  • wpisowe                    350,00 zł
  • udział członkowski 438,00 zł.

   

  Zmianę wysokości wpisowego i udziału Zarząd zatwierdził uchwałą 6/2015 z dnia 14.01.2015r.

   


  Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego – zakończony

  Opublikowano: 16 stycznia 2015

  Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji)

  na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności

  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg ustny (licytację) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności przy ul. Chopina 10/3 w Łaziskach Górnych.

  Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,89 m2 usytuowany jest na parterze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z wc (dostępnej z korytarza).

  Przetarg odbędzie się w dniu 3 luty 2015r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

  Cenę wyjściową do przetargu stanowi wartość rynkowa mieszkania w wysokości 81.879,00 zł, wyliczona przez rzeczoznawcę majątkowego.

  Minimalna wartość przebicia wynosi 500,00 zł.

  Lokal można oglądać do 30.01.2015r. w terminie wcześniej uzgodnionym z Działem Członkowskim SM „Hutnik” tel. 32 736 72 34

  Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym a ewentualny remont wykonać na własny koszt.

  Przetarg i nabycie w/wym. mieszkania odbędzie się na podstawie obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności w SM „Hutnik” w Łaziskach Górnych.

  Osoby chętne do wzięcia udziału w przetargu na w/wym. mieszkanie, proszone są o złożenie w administracji Spółdzielni wypełnionego wniosku – zgłoszenie gotowości wzięcia udziału w przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego oraz wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP O/Łaziska Górne 25 1020 2528 0000 0202 0015 5390
  wadium w kwocie 8.200,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 luty 2015r.

  Druk wniosku oraz Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na nabycie lokalu mieszkalnego o statusie odrębnej własności odebrać można w siedzibie Spółdzielni oraz zamieszczone zostały jako załączniki do pobrania pod ogłoszeniem.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 736 72 34.

  Zarząd SM „Hutnik” zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.


  Nabór ofert wykonawców na bieżącą obsługę eksploatacyjną

  Opublikowano: 13 stycznia 2015

   

  OGŁOSZENIE

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza  nabór ofert wykonawców robót na wykonywanie bieżącej obsługi eksploatacyjnej budynków mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w n/w zakresie prac:

  – prace remontowe drogowe i brukarskie,        

  – prace remontowe instalacyjne w zakresie  inst. wod.-kan., c.o. i gazowych,

  w okresie od 01.02.2015r. do 31.12.2015r.

  Przy składaniu ofert nie jest wymagane wadium i wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Szczegółowe warunki zlecania i realizacji robót będzie regulowała umowa zawarta z wykonawcą (druk umowy stanowi załącznik nr 2).

  Oferent może złożyć oferty na wybrane zakresy prac lub na wszystkie zakresy prac.

  Wraz z wypełnionym drukiem oferty (załączniki nr 1) należy złożyć:

  1. Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub umowę spółki cywilnej. . Dokumenty należy potwierdzić pieczęcią i podpisem osoby składającej ofertę.
  2. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości wobec ZUS
  3. Aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  4. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2)

  Materiały przetargowe wraz z drukami ofert zamieszczone zostały pod ogłoszenie w formie załączników  lub  można odebrać bezpłatnie w dziale technicznym Spółdzielni w godz.: 800-1400 od poniedziałku do piątku.

  Oferty z podanymi stawkami kosztorysowymi i cenami ryczałtowymi wybranych robót należy złożyć w sekretariacie S.M. „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych w terminie do 26.01.2015r. (poniedziałek) do godz. 1000.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel.: (32) 736 72 34


  Gdy sąsiad zbyt mocno oszczędza na ogrzewaniu

  Opublikowano: 7 stycznia 2015

  Szanowni Mieszkańcy, prezentujemy interesujący artykuł dotyczący gospodarki cieplnej w budynku wielorodzinnym. Sprawa dotyczy co prawda wspólnoty mieszkaniowej, nie ulega jednak wątpliwości, że teza wyroku omawianego w artykule będzie miała zastosowanie do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem.


  Zmiana taryfy PEC sp. z o.o.

  Opublikowano: 7 stycznia 2015

  Szanowni Mieszkańcy, w załączeniu przedstawiamy pismo PEC sp. z o.o. w Tychach o podwyżce cen i stawek opłat za ciepło, zawartych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zobacz). Podkreślamy jednocześnie, że stawki opłat zaliczkowych za ciepło obowiązujące w Spółdzielni nie ulegają zmianie. Ich kalkulacja uwzględniała ewentualną zmianę cen czynnika grzewczego przez dostawcę.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.