Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Plan remontów na 2015 rok

  Opublikowano: 23 grudnia 2014

  Szanowni Mieszkańcy, w załączeniu przedstawiamy plan remontów zasobów mieszkaniowych na 2015 rok, który na wniosek Zarządu uchwalony został Uchwałą nr 58/14 Rady Nadzorczej z dnia 24.11.2014r. Plan sporządzony został według zasad opisanych w nowym „Regulaminie gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych”. Oznacza to, że dokonano w nim podziału na nieruchomości podstawowe pogrupowane według osiedli oraz mienie Spółdzielni. Jak już wcześniej pisaliśmy, do realizacji w przyszłym roku przyjęte zostały 22 zadania remontowe objęte wnioskami złożonymi przez Mieszkańców, na łączną kwotę ok. 320 tys. złotych.

  Zarząd Spółdzielni informuje również, że stawka opłaty na wyodrębniony fundusz remontowy pozostaje w 2015 roku na niezmienionym poziomie (1,70 zł/m2/miesiąc).

   

  Plan  remontów na rok 2015


  Osiedle Centrum, Pocztowa, Sobieskiego 6 (zobacz)


  Osiedle Parkowa, Energetyków, Chopina  (zobacz)


  Osiedle  Dworcow(zobacz)


  Mienie Spółdzielni (zobacz)


  Nowy „Regulamin gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych”

  Opublikowano: 23 grudnia 2014

  Szanowni Mieszkańcy, w załączeniu przedstawiamy „Regulamin gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych”, który to fundusz tworzony jest na podstawie art. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Regulamin wypełnia też delegację zawartą w §82 Statutu Spółdzielni. Niniejszy Regulamin został na wniosek Zarządu uchwalony Uchwałą nr 57/14 Rady Nadzorczej z dnia 24.11.2014r.

  Jest to jeden z ważniejszych regulaminów obejmujący m.in. ogólne zasady podziału środków finansowych gromadzonych na funduszu remontowym, zasady sporządzania planów remontowych oraz zasady zwrotnej pomocy finansowej pomiędzy nieruchomościami.

  Zachęcamy do lektury materiału (pobierz)


  Godziny pracy Spółdzielni w Wigilię i Sylwestra

  Opublikowano: 19 grudnia 2014

  Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że w Wigilię tj. 24.12.2014r. (środa) biuro Spółdzielni będzie czynne do godz. 1300 a kasa pracować będzie do godz. 1200, natomiast w Sylwestra 31.12.2014r. biuro Spółdzielni będzie czynne do godz.1500 a kasa do godz.1200.


  Główne prace remontowe w roku 2014

  Opublikowano: 19 grudnia 2014

  Szanowni Mieszkańcy,

  poniżej prezentujemy efekty głównych prac remontowych zrealizowanych w mijającym 2014 roku.

   

  Remont boiska sportowego na os. Centrum

   

  przed remontem

  po remoncie

  po remoncie

   


  Remont chodnika przed budynkiem Centrum 6

   

  przed remontem

  po remoncie

  po remoncie

   


  Remont i ocieplenie elewacji budynku Energetyków 15

   

  przed remontem

  po remoncie

   

   


  Remont chodnika przed budynkiem Energetyków 11-13-15

   

  przed remontem

  po remoncie

   


  Remont i ocieplenie elewacji budynku Chopina 10

   

  przed remontem

  po remoncie

  po remoncie

   


  Remonty chodników i wykonanie miejsc parkingowych między budynkami Dworcowa 32, 34, 36

   

  przed remontem

  po remoncie

  po remoncie

   


  Remont części elewacji budynku Dworcowa 34

   

  przed remontem

  po remoncie

  po remoncie,


   

   


  Nabór ofert wykonawców na bieżącą obsługę eksploatacyjną

  Opublikowano: 18 grudnia 2014

  OGŁOSZENIE


   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza nabór ofert wykonawców robót na wykonywanie bieżącej obsługi eksploatacyjnej budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych w n/w zakresie prac:

  – prace remontowe ogólnobudowlane,

  – prace remontowe drogowe i brukarskie,

  – prace remontowe instalacyjne w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowych,

  – prace blacharsko dekarskie,

  – prace ślusarskie

  w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

  Przy składaniu ofert nie jest wymagane wadium i wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Szczegółowe warunki zlecania i realizacji robót będzie regulowała umowa zawarta z wykonawcą (druk umowy stanowi załącznik nr 2).

  Oferent może złożyć oferty na wybrane zakresy prac lub na wszystkie zakresy prac.

  Wraz z wypełnionym drukiem oferty (załączniki nr 1) należy złożyć:

  1. Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub umowę spółki cywilnej. Dokumenty należy potwierdzić pieczęcią i podpisem osoby składającej ofertę.
  2. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości wobec ZUS
  3. Aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  4. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2)

   

  Komplet materiałów w tym druki ofert można pobrać ze strony internetowej www.smhutnik.laziska.pl lub odebrać bezpłatnie w dziale technicznym Spółdzielni w godz.: 800-1400 od poniedziałku do piątku.

  Oferty z podanymi stawkami kosztorysowymi i cenami ryczałtowymi wybranych robót należy złożyć w sekretariacie S.M. „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych w terminie do 30.12.2014r. (wtorek) do godz. 1000.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel.: (32) 736 72 34


  Wymiana wodomierzy – II termin

  Opublikowano: 11 grudnia 2014

  Szanowni Mieszkańcy,  informujemy, że na dzień 16.12.2014r. zaplanowany został II termin wymiany wodomierzy mieszkaniowych w lokalach, w których nie dokonano wymiany w pierwszym terminie.  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem i udostępnienie lokali. Wymianę wodomierzy prowadzi firma Minol Zenner Sp. z o.o.  z Aleksandrowa Łódzkiego.

   

  Szczegółowy harmonogram wymiany wodomierzy – II termin

   

  Budynek Data wymiany Godziny
  Parkowa 1 16.12.2014r. 15:00-17:00
  Parkowa 2 16.12.2014r. 15:00-17:00
  Pocztowa 2B 16.12.2014r. 15:00-17:00
  Energetyków 9 16.12.2014r. 15:00-17:00
  Chopina 12 16.12.2014r. 15:00-17:00
  Dworcowa 26 16.12.2014r. 17:00-19:00
  Dworcowa 28 16.12.2014r. 17:00-19:00
  Dworcowa 32 16.12.2014r. 17:00-19:00
  Dworcowa 34 16.12.2014r. 17:00-19:00
  Dworcowa 36 16.12.2014r. 17:00-19:00

   


  Akcja Zima 2014/2015

  Opublikowano: 9 grudnia 2014

  Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że „Akcję Zima” w zasobach naszej Spółdzielni, w zakresie odśnieżania, usuwania oblodzenia i posypywania piaskiem dróg osiedlowych prowadzić będzie Firma Usługowa „TEREN” Janusz Szczepek.

  Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za koordynację w/w prac w ramach akcji: 513 174 201.

  Podejmowanie działań związanych z usuwaniem skutków zimy w zakresie utrzymywania w należytym stanie chodników osiedlowych, wejść i schodów wejściowych do budynków należy do zadań gospodarzy osiedli.


  Wykonawcą zadań w ramach AKCJI ZIMA 2014/2015 organizowanej przez Urząd Miasta Łaziska Górne na drogach gminnych będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5 a na drogach powiatowych konsorcjum firm, którego liderem jest firma Complex.

  Ważne numery telefonów:

  Dyspozytor Akcji Zima:

  tel. 32 224 14 52, 32 224 10 88

  fax. 32 224 14 20

  tel. kom. 603 196 999

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  tel. 32 326 04 30, 798-717-178

  Powiatowy Zarząd Dróg :

  tel. 32 224 44 99, 512 294 375, 660 764 079,

  Drogi Krajowe (siedziba Mikołów–Mokre):

  32 224 13 13, 32 314 24 05 w. 21

  32 259 67 06 (GDDK i A Katowice)


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.