Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego z dnia 24.11.2014r.

  Opublikowano: 28 listopada 2014

  Na podstawie §11 pkt 9 Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych, remontowych oraz usług związanych z konserwacją i utrzymaniem nieruchomości, realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych” informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania przetargowego, do realizacji zadania pn. „Budowa placu ze śmietnikiem i miejsc postojowych przy budynku os. Centrum 4 w Łaziskach Górnych” wybrana została firma G.B. Garaże sp. z o.o. z Częstochowy, ul. Żyzna 15, tel. /34/ 3661391, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę.


  Wnioski do planu remontowego 2015-2017

  Opublikowano: 28 listopada 2014

  Szanowni Mieszkańcy, zakończyła się procedura analizy i oceny wniosków do planu remontowego na lata 2015 – 2017. W ustalonym terminie złożone zostały 24 wnioski obejmujące swoim zakresem 92 zadania remontowe. W załączeniu przedstawiamy podstawowe informacje będące wynikiem przeprowadzonej analizy (zobacz). Arkusze szczegółowej oceny każdego wniosku znajdują się do wglądu w Spółdzielni. Złożone przez Państwa wnioski są cennym materiałem, ułatwiającym planowanie przez Zarząd Spółdzielni prac w ramach funduszu remontowego, zgodnych z oczekiwaniami Mieszkańców.

  Oceniając szacunkowy koszt realizacji wszystkich złożonych wniosków (ok. 2,5 mln złotych) jest oczywistym, że nie da się wszystkich zadań zrealizować w okresie planistycznym 2015-2017. Należy pamiętać, że ze środków funduszu remontowego finansowane są też inne prace, nie ujęte we wnioskach. Dotyczy to w szczególności kapitałochłonnych prac termomedernizacyjnych, będących konsekwencją przyjętych wcześniej projektów i działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Część prac przyjętych do planu remontów, nie ujętych we wnioskach, jest wynikiem ustaleń jesiennych przeglądów budynków. Kolejnym, ważnym czynnikiem determinującym ostateczny kształt przyszłorocznego planu remontów jest właściwa kolejność realizacji prac. Dla przykładu, realizacja wniosku o malowanie klatki schodowej wymaga wcześniejszego remontu instalacji elektrycznej i oświetleniowej (mimo, że wniosek takiego zadania nie obejmował). Podsumowując, w ramach planowanego odpisu na fundusz remontowy do realizacji w przyszłym roku przyjęte zostały 22 zadania remontowe objęte wnioskami, na szacunkową kwotę ok. 320 tys. złotych. W najbliższym czasie przyszłoroczny plan remontów zostanie umieszczony na stronie internetowej. Proces planowania perspektywy na lata 2016-2017 jest w toku.

  Zarząd Spółdzielni raz jeszcze pragnie podziękować tym Mieszkańcom, którzy poświęcili swój czas na przedyskutowanie i przygotowanie wniosków, przez co aktywnie włączyli się do procesu budowy planu remontów.


  Godziny pracy kasy Spółdzielni

  Opublikowano: 28 listopada 2014

  Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że w celu uniknięcia pomyłek związanych z czynnościami rozliczeniowymi Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przerwie w obsłudze kasowej. Kasa jest czynna w godzinach pracy Spółdzielni, z przerwą od 1315 do 1345. Za utrudnienia przepraszamy.


  Wymiana wodomierzy

  Opublikowano: 28 listopada 2014

  Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniach 01.12.2014r. do 04.12.2014r.  realizowana będzie  kompleksowa wymiany wodomierzy mieszkaniowych w budynkach Pocztowa 1a, Pocztowa 2, Sobieskiego 6, Parkowa 1, Parkowa 2, Energetyków 9, Chopina 12, Dworcowa 26, Dworcowa 28, Dworcowa 32, Dworcowa 34, Dworcowa 36 na wodomierze z nakładkami do radiowego odczytu.  Tym samym wszystkie wodomierze w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię będą miały możliwość radiowego odczytu, ujednolicony też zostanie termin ponownej legalizacji wodomierzy w całych zasobach (rok 2019).

   

  Wymianę przeprowadzać będzie firma Minol Zenner Sp.z o.o. z Aleksandrowa Łódzkiego.

   

  Szczegółowy harmonogram wymiany wodomierzy

   

  Budynek Data wymiany Godziny
  Parkowa 1 01.12.2014r. 10:00-13:00
  Parkowa 2 01.12.2014r. 11:00-15:00
  Pocztowa 1A 01.12.2014r. 14:00-16:00
  Pocztowa 2A 01.12.2014r. 16:00-18:00
  Pocztowa 2B 01.12.2014r. 16:00-18:00
  Energetyków 9 02.12.2014r. 10:00-15:00
  Sobieskiego 6 02.12.2014r. 15:30-16:30
  Chopina 12 02.12.2014r. 16:30-18:00
  Dworcowa 26 03.12.2014r. 10:00-17:30
  Dworcowa 28 04.12.2014r. 10:00-12:00
  Dworcowa 32 04.12.2014r. 10:00-12:00
  Dworcowa 34 04.12.2014r. 12:30-16:30
  Dworcowa 36 04.12.2014r. 16:00-18:00

   


  Nowy regulamin wyboru wykonawców robót

  Opublikowano: 19 listopada 2014

  Informujemy, że na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27.10.2014r., uchwałą nr 54/2014 uchwaliła nowy „Regulamin wyboru wykonawców robót budowlanych, remontowych oraz usług związanych z konserwacją i utrzymaniem nieruchomości, realizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych” (zobacz). Zachęcamy firmy świadczące usługi na rzecz Spółdzielni do zapoznania z jego treścią ponieważ wszystkie procedury przetargowe realizowane będą zgodnie z nowym regulaminem.

   


  Przegląd instalacji gazu

  Opublikowano: 10 listopada 2014

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” informuje, że w dniach 12.11.2014r. i 13.11.2014r. (tj. środa – czwartek) w zasobach naszej Spółdzielni, firma „GAZOMER” Zakład Usługowo – Handlowy, ul. Chabrowa 17, 55-020 Turów tel. kont. 608153205, przeprowadzała będzie obowiązkową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych i piwnicach wg. ustalonego harmonogramu (zobacz).

  Obowiązek przeprowadzania tej kontroli wynika z Prawa Budowlanego art. 62 ust.1. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie mieszkań oraz pomieszczeń piwnicznych, przez które przechodzi instalacja gazu. W przypadku nie udostępnienia lokalu w celu dokonania przeglądu, właściciel, użytkownik, najemca lokalu zobowiązany jest zlecić wykonanie przeglądu we własnym zakresie i dostarczyć do Spółdzielni protokół w terminie do dnia 30.11.2014r.

  Równocześnie przypominamy, że do obowiązków właścicieli, użytkowników lokali mieszkalnych należy regularne wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń gazowych zainstalowanych w mieszkaniach ( w szczególności piecyków łazienkowych) .


  Reklamy wyborcze

  Opublikowano: 5 listopada 2014

  W związku z pojawiającymi się pytaniami kandydatów do Rady Miasta, Zarząd Spółdzielni ustalił, że o ile przedstawiciele Komitetów Wyborczych lub poszczególni kandydaci zwrócą się z wnioskiem o zgodę na  zamieszczenie materiałów reklamowych na ogrodzeniach, słupach, elewacjach itp., zgoda taka będzie wydawana za odpłatnością według stawki 20 zł netto/m2.

  Zarząd Spółdzielni narzuci też wnioskodawcom warunki mocowania reklam i konieczność ich uprzątnięcia po wyborach samorządowych. Zarząd nie wyraża zgody na mocowanie reklam, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić infrastrukturę.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 5 listopada 2014

  O G Ł O S Z E N I E


  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na wykonanie prac:

  „Budowa placu ze śmietnikiem i miejsc postojowych przy budynku os. Centrum 4 w Łaziskach Górnych.”

  Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2014r. (poniedziałek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub droga elektroniczną po dokonaniu wpłaty na konto PKO BP 25 1020 2528 0000020200155390 i przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres e- mail sekretariat@smhutnik.laziska.pl .

  Wadium w kwocie 2000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 24.11.2014r.do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Budowa placu ze śmietnikiem i miejsc postojowych przy budynku os. Centrum 4 w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 24.11.2014r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Konkurs na najem lokalu użykowego – Pawilon Dworcowa 26

  Opublikowano: 3 listopada 2014

  OGŁOSZENIE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”

  Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 297,55m2

  przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych –

  Pawilon usługowo -handlowy.

  1. Oferty na drukach (pobierz) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU Dworcowa 26 – Pawilon usługowo – handlowy” w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 25.11.2014r. do godz. 9:00.
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 26.11.2014r.
  3. Data najmu lokalu do uzgodnienia.
  4. Lokal oglądać można w dniach 17.11.2014r. i 21.11.2014r. po wcześniejszym ustaleniu godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 24.11.2014r wadium konkursowego w wysokości 1.000,00 zł na konto PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu przetargu.
  8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
  9. Szczegółowe warunki konkursu oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (pobierz)
  10. Dodatkowe informacje o lokalu oraz druki ofert w formie papierowej uzyskać można
   w sekretariacie Spółdzielni lub pod nr tel. 32 7367234

  Informacje o Pawilonie handlowo – usługowym o pow. 297,55 m2 przy ul. Dworcowej 26
  w Łaziskach Górnych.

  Pawilon o pow. użytkowej 297,55 m2 usytuowany jest frontem i wejściem głównym do ulicy Krokusów – ok. 200 m od ulicy Dworcowej. Przed Pawilonem zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking.

  Pawilon jest budynkiem parterowym z podpiwniczeniem, wyposażonym w instalacje wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacyjną.

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie liczników lub podliczników.

  Nad wejściem do lokalu oraz przy wjeździe z ulicy Dworcowej na ulicę Krokusów znajdują się tablice reklamowe do zamieszczenia reklamy dla działalności prowadzonej w pawilonie.

  Wnętrze pawilonu zostało częściowo wyremontowane w I kw. 2014r.

  Poniżej przedstawiamy zdjęcia Pawilonu z zewnątrz oraz w załączniku rzut lokalu (pobierz) .

   

  Pawilon Dworcowa 26    Pawilon Dworcowa 26 (2)  Pawilon - Dworcowa 26 (3)


  Lustracja Spółdzielni za lata 2011-2013

  Opublikowano: 3 listopada 2014

  Obowiązek poddawania się każdej spółdzielni procesowi lustracji raz na trzy lata wynika z art. 91 ustawy Prawo spółdzielcze. Zgodnie z art. 91, §21 tejże ustawy celem lustracji jest:

  1. sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu;
  2. zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków;
  3. kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
  4. wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni;
  5. udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.

  Mówiąc w skrócie, lustracja jest formą kontroli mającej na celu uzyskanie ogólnych informacji, posiada cechy typowej kontroli finansowo-gospodarczej wraz z badaniem przestrzegania prawa spółdzielczego oraz relacji wewnątrzspółdzielczych.

   

  Lustracja spółdzielcza w obecnym czasie budzi niemałe emocje, a jej wiarygodność spotyka się z różnymi ocenami. Część środowisk uznaje ją za mało miarodajną, wręcz koleżeńską i domaga się istotnych zmian. Nie brak jest też głosów przeciwnych lustracji wśród samych spółdzielni. Jednym z argumentów jest tutaj wprowadzony obowiązek nie tylko udostępniania ale i publikowania przez spółdzielnię większości informacji, dotychczas dostępnych tylko dla niektórych organów. Jakkolwiek nie oceniać tego procesu, faktem jest, że w obecnym porządku prawnym dotyczącym spółdzielczości obowiązek poddania się lustracji istnieje.

   

  Proces lustracji wiąże się z przygotowaniem określonej ilości materiałów, zaangażowaniem pracowników, udzielaniem informacji i udostępnianiem materiałów lustratorowi. Może się więc zdarzyć, że jakaś część spraw Mieszkańców nie zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki. Zarząd Spółdzielni dołoży starań aby takie sytuacje wyeliminować, nie mniej jednak z góry przepraszamy za możliwe opóźnienia i liczymy na wyrozumiałość Mieszkańców.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

  w Łaziskach Górnych


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.