Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Zużycie wody w I półroczu

Opublikowano: 3 sierpnia 2018

Szanowni Mieszkańcy,

przedstawiamy dane dotyczące zużycia wody w pierwszym półroczu br. dla poszczególnych budynków.

Zestawienia zużycia wody w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w okresach I półrocze 2017, II półrocze 2017 i I półrocze 2018r. (zobacz) oraz zestawienie wskaźnika średniego zużycie wody na osobę na m-c  za okres styczeń – czerwiec 2018 (zobacz).

Przypominamy, że podstawowe zasady rozliczania kosztów zużycia wody zawarte są w Ustawie zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. 2018 poz. 1152). Ponadto w Spółdzielni obowiązuje „Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych”, opracowany w 2014r. Zgodnie z ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.

Należy nadmienić, że różnice pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy lokalowych występują zawsze i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. W myśl obowiązujących przepisów dopuszczalne różnice metrologiczne są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych wodomierzy.

Jak wynika ze specyfikacji zainstalowanych w mieszkaniach wodomierzy, błąd graniczny wynosi ok. 4,5% w przedziale pomiędzy minimalnym a pośrednim strumieniem objętości. Dla wodomierzy starszych błąd ten jest większy. Dokładność wskazań wodomierza lokalowego uwarunkowana jest również sposobem jego montażu. Jak wskazuje specyfikacja, w przypadku montażu wodomierza w pionie jego klasa metrologiczna spada. Praktyka montażu wodomierzy w zasobach Spółdzielni wskazuje, że jest kilkaset przypadków, gdzie z przyczyn technicznych (brak miejsca w kanałach instalacyjnych) jedynym rozwiązaniem był montaż pionowy urządzenia. Można więc stwierdzić, że różnica metrologiczna do 10% jest uznawana za mieszczącą się w normie. Należy pamiętać, że błąd graniczny wodomierzy starszych ma wartość wyższą.

Opierając się na analizie zużycia wody w zasobach Spółdzielni w pierwszym półroczu br. stwierdzono, że średnia różnica metrologiczna dla całych zasobów wynosi 2,53%. Ponadto warto wskazać, że nie ma budynków, dla których różnica przekroczyła wartość 10%.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali wodomierze w mieszkaniach i niezwłocznie zawiadamiali Spółdzielnię o ewentualnych nieprawidłowościach. Bardzo ważne jest też utrzymywanie w pełnej sprawności urządzeń i armatury łazienkowej, aby wyeliminować zjawisko tzw. „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.