Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Zmiana terminu wnoszenia opłat za mieszkanie

Opublikowano: 24 lipca 2015

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Członków opłaty mieszkaniowe należy wnosić do końca miesiąca, nie tak jak było dotychczas do 10-go każdego miesiąca. Na podstawie postanowienia z dnia 26.06.2015r. Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła między innymi zamiana zapisu w § 82 pkt 10 w Statucie Spółdzielni dotycząca terminu wnoszenia opłat za używanie lokalu. Dotychczasowy zapis § 82 pkt 10 Statutu Spółdzielni: „opłaty za używanie lokali należy uiszczać bez wezwania , co miesiąc z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Za datę zapłaty, uważa się datę wpływu środków finansowych do kasy lub na konto Spółdzielni.” otrzymał nowe brzmienie „Opłaty, o których mowa w § 81 należy uiszczać bez wezwania co miesiąc, w terminie do końca miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę wpływu środków finansowych do kasy lub na konto Spółdzielni.”

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.