Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Zaproszenie na spotkania z Mieszkańcami

Opublikowano: 12 marca 2018

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni zaprasza na spotkania informacyjne z Mieszkańcami zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK, które odbędą się:

Spotkania organizowane są w ramach przygotowania nowelizacji Statutu Spółdzielni będącej wynikiem zmian w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i wniosków polustracyjnych.

Na obu spotkaniach omawiane tematy będą jednakowe. Wybór terminu udziału w spotkaniu pozostawiamy do Państwa decyzji.

Program spotkań:

  1. Informacja dotycząca organizacji Walnego Zgromadzenia Członków w 2018r.
  2. Informacja dotycząca Ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  3. Informacja dotycząca wniosków polustracyjnych.
  4. Informacje dotycząca zmian w Statucie Spółdzielni
  5. Sprawy bieżące

Szanowni Państwo,

we wrześniu ubiegłego roku weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze
. Zasadniczym celem ustawy jest dostosowanie przepisów ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Najistotniejszą zmianą jest to, że członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa i przysługuje osobie dysponującej spółdzielczym prawem do lokalu. Oznacza to, że osoba ta nie ma obowiązku składania deklaracji członkowskiej oraz wpłacania udziału i wpisowego. W ustawie określono również kiedy członkostwo w spółdzielni ustaje.

Przewidziano również udział członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i będzie dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw będzie odczytana na walnym zgromadzeniu.

Ponadto, w pierwszej połowie ubiegłego roku związek rewizyjny przeprowadził w Spółdzielni badanie lustracyjne za lata 2014-2016. Zarząd podkreśla, że wyniki kontroli są pozytywne, Spółdzielnia działa zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o rachunek ekonomiczny. Lustrator zwrócił jednak uwagę na konieczność przeprowadzenia zmian w Statucie. Dotyczy to w szczególności „kadencyjności” Rady Nadzorczej i trybu przeprowadzania wyborów do tego organu. Jest to główna sprzeczność natury prawnej wymagająca bezwzględnego usunięcia.

Na spotkaniach Zarząd chciałby przekazać Państwu szczegółowe informacje o zakresie
i planowanej kolejności zmian w Statucie Spółdzielni.

 

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

w Łaziskach Górnych

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.