Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Wymiana podzielników kosztów ciepła

Opublikowano: 14 października 2015

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że na przełomie października i listopada bieżącego roku przeprowadzona zostanie kompleksowa wymiana podzielników kosztów ciepła we wszystkich mieszkaniach. W trakcie procedury konkursu ofert do realizacji całego zadania wybrana została firma Energosystem sp. z o.o. z Rybnika, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową. Firma ta będzie też prowadzić proces rozliczeniowy i serwisowy w skali całych zasobów Spółdzielni.

Szczegółowy harmonogram wymiany przekazany zostanie w późniejszym terminie.

 

Decyzja o wymianie urządzeń podyktowana była następującymi czynnikami:

 

Warto podkreślić, że w trakcie procedury konkursowej Spółdzielnia uzyskała bardzo korzystne warunki zarówno finansowe, jak i organizacyjne (szczegóły oferty do wglądu w Spółdzielni).

 

Ważne: wskazania starych podzielników zostaną odczytane i uwzględnione przy kolejnym rozliczeniu kosztów.

 

Podzielniki kosztów ciepła mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Warto więc przytoczyć kilka faktów. W Polsce około połowa lokali w budynkach wielolokalowych rozliczana jest na podstawie wskazań podzielników kosztów (3,5 mln lokali). Jak wynika ze statystyk, stawki opłat za ciepło w przeliczeniu na 1m2 kształtują się następująco:

 

Bez podzielników1 Z podzielnikami1

SM „Hutnik”2

Stawka minimalna (zł) 2,18 1,15 1,80
Stawka średnia (zł) 3,34 2,72 2,76
Stawka maksymalna (zł) 7,30 6,70 5,00

1) na podstawie opracowania Urzędu statystycznego w Katowicach „Gospodarka mieszkaniowa w województwie śląskim” – dane za 2012r.

2) stawki zaliczkowe na poczet kosztów zakupu ciepła w 2015r.

 

Według różnych danych stawki opłat zaliczkowych na koszty ciepła dla lokali wyposażonych w podzielniki są o 15–30% niższe.

Jak wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012r. w sprawie efektywności energetycznej (art. 9), w budynkach wielomieszkaniowych i wielofunkcyjnych z własnym źródłem centralnego ogrzewania/chłodzenia lub zaopatrywanych z sieci ciepłowniczej lub z centralnego źródła obsługującego większą liczbę budynków do dnia 31 grudnia 2016r. zostaną zamontowane, tam gdzie jest to technicznie wykonalne i opłacalne, liczniki zużycia indywidualnego do pomiaru zużycia energii cieplnej lub chłodzącej lub ciepłej wody dostarczanej do każdego lokalu. W przypadku gdy zastosowanie indywidualnych liczników nie jest technicznie wykonalne lub nie jest opłacalne, do pomiarów zużycia energii cieplnej na każdym grzejniku stosowane są indywidualne podzielniki kosztów ciepła”. Wynika z tego zapisu, przynajmniej z formalnego punktu widzenia, że stosowanie podzielników kosztów ciepła będzie obowiązkiem po roku 2016.

 

Wynika z powyższych, że zasadnym jest kontynuowanie w Spółdzielni rozliczeń na poszczególne lokale w oparciu o wskazania podzielników kosztów ciepła.

Aby jednak cały system rozliczeń działał właściwie, wszystkie parametry mające wpływ na koszty muszą być ustalone poprawnie. Opis działań Zarządu w tym zakresie zawarto we wcześniejszym materiale.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.