Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Utrzymanie czystości na klatkach schodowych

Opublikowano: 19 października 2016

Wg stanu na 01.09.2016 r. na usługę odpłatnego sprzątania klatek schodowych  zadeklarowanych jest 639 mieszkań, co stanowi 93% ogółu lokali mieszkalnych. Zaledwie w trzech budynkach, gdzie ilość zadeklarowanych lokali nie przekraczała 80% ogółu, obowiązuje stawka 9 zł/m-c – mieszkanie. W pozostałych budynkach opłata ta wynosi 8,00 zł/ m-c – mieszkanie.

.
W okresie od 01.01.2016 r. do dnia przygotowania niniejszej informacji, zgodnie z zatwierdzonym Zarządzeniem nr 371/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie kontroli utrzymania czystości i porządku w zasobach SM „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, przeprowadzonych zostało 36 cotygodniowych cyklicznych kontroli w zakresie utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz w razie potrzeby kontrole dodatkowe. Uwagi pokontrolne dotyczące głównie korytarzy piwnicznych tj. zalegających tam przedmiotów i potrzeby przeprowadzenia sprzątania, były przekazywane przedstawicielowi Wykonawcy prac i realizowane na bieżąco.

.
W okresach półrocznych opracowywane są harmonogramy sprzątania wewnątrz budynków, uwzględniające udział w sprzątaniu mieszkań niezadeklarowanych. Harmonogramy takie zamieszczane zastają w gablotach, na stronie internetowej i doręczane są do skrzynek listowych tych mieszkań.

.
W w/w okresie otrzymano ok. 12 zgłoszeń od mieszkańców dotyczących realizacji utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków. Po sprawdzeniu i weryfikacji, stwierdzono, że były one w większości wynikiem nie wywiązywania się przez osoby niezadeklarowane, na odpłatną usługę sprzątania z terminów i obowiązków wynikających z opracowanych harmonogramów. W miesiącach czerwiec – lipiec występowały również zasadne zgłoszenia mieszkańców (zweryfikowane i potwierdzone przez pracownika Spółdzielni) bud. Energetyków 11-13-15 o nieterminowości realizacji usług sprzątania. W ramach rekompensaty za powyższe w m-cu lipcu firma przeprowadziła kompleksowe mycie tych klatek schodowych. Ponadto zatrudniona została inna osoba do realizacji tego zadania. Ewentualne uwagi dotyczące zakresu działania firmy, były i są na bieżąco przekazywane przedstawicielowi wykonawcy.

.
W okresie sprawozdawczym podjęto się w trybie awaryjnym realizacji dodatkowych prac tj. sprzątania korytarzy i pomieszczeń piwnicznych po wylaniu fekalii i obecności gryzoni, wywozu gruzu i odpadów z remontów lokali mieszkalnych zalegających przy śmietnikach na PSZOK w Łaziskach Górnych w okresie przedświątecznym, dodatkowego kompleksowego sprzątania klatek schodowych po przeprowadzonych pracach remontowych oraz prac ogrodniczych.

.
W bieżącym roku w ramach zawartej umowy przeprowadzone zostało mechaniczne oraz ręczne sprzątanie części wyznaczonych terenów, czterokrotne koszenie trawy w całych zasobach oraz dwukrotna korekta krzewów. W okresie m-cy zimowych nie odnotowano zgłoszeń i skarg od mieszkańców/najemców/użytkowników terenów Spółdzielni na niewłaściwe lub brak działań związanych z tzw. akcją zima, ewentualne własne uwagi były zgłoszone i zrealizowane na bieżąco.

.
Informujemy, że w dalszym ciągu wypełnioną deklarację na odpłatne sprzątanie klatki schodowej można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać ją na adres e–mail: sekretariat@smhutnik.laziska.pl. Druk deklaracji można pobrać w wersji PDF, lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.