Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 30 września 2014

O G Ł O S Z E N I E


Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na wykonanie prac:

 

„Remont chodnika przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym Energetyków 11-13-15 w Łaziskach Górnych. – strona wschodnia”

Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2014r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto.

Wadium w kwocie 2500,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 07.10.2014r.do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG – remont chodnika przy budynku Energetyków 11-13-15” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 07.10.2014r. do godz. 900.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz poprzez informację na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.