Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Stanowisko Zarządu w sprawie kampanii wyborczej

Opublikowano: 30 października 2014

Zarząd Spółdzielni stoi na stanowisku, że jedną z zasadniczych wartości ruchu spółdzielczego jest jego apolityczny charakter. Tym samym charakterem powinny cechować się działania organów Spółdzielni, w tym Zarządu. Pozwala to na zachowanie całkowitej bezstronności przy podejmowaniu decyzji, opartych wyłącznie na merytorycznych przesłankach. Spółdzielnie mieszkaniowe należą do podmiotów znajdujących się pod silną presją społeczną. Należy też dodać, że każda forma przekazu ze strony Spółdzielni w kierunku Mieszkańców spotyka się z określonym odbiorem. Zachowanie więc wysokich norm moralnych i etycznych, pozbawionych podłoża politycznego, ma szczególne znaczenie.

Wybory do organów samorządu terytorialnego, jak zresztą każde wybory ze swej natury mają charakter polityczny. Ścierają się zarówno poglądy o charakterze społeczno-gospodarczym, ale też politycznym. Rywalizacja polityczna w wyborach samorządowych jest zapewne najlepszym przykładem demokracji w działaniu. Waga tych wyborów i zachowanie wysokich standardów wynika z faktu, że są to wybory, zarówno w sensie materialnym, ale także symbolicznym, najbliższe obywatelowi. Spółdzielnia nie powinna w żaden sposób oddziaływać na niezależne decyzje wyborcze obywateli.

Wobec powyższego, dla podkreślenia swojej bezstronności organ Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”, jakim jest Zarząd podjął uchwałę o nieudzielaniu zgody na umieszczanie materiałów wyborczych – zarówno poszczególnych Komitetów, jak i pojedynczych kandydatów – w gablotach ogłoszeniowych Spółdzielni.

Decyzja ta wynika z przekonania, że Mieszkańcy mają różne preferencje wyborcze, a więc oddanie głosu wyborczego powinno być decyzją niezależną, nie obarczoną żadnymi sugestiami. Wyrażanie zgody na umieszczanie materiałów wyborczych w oficjalnych tablicach ogłoszeniowych Spółdzielni mogłoby być odczytane przez część Mieszkańców, jako zajmowanie przez Zarząd lub poszczególnych jego członków określonego stanowiska, wskazywanie określonych preferencji wyborczych.

Korzystanie z ogólnodostępnych miejsc na ogłoszenia, znajdujących się zarówno w budynkach jak i w ich otoczeniu, umieszczanie materiałów wyborczych w skrzynkach pocztowych, a także prowadzenie innych form kampanii pozostaje poza oceną Zarządu. Zarząd Spółdzielni zwraca jednak uwagę, że prowadząc kampanię w opisanych wyżej miejscach każdy Komitet Wyborczy i kandydat czyni to we własnym imieniu i na własne ryzyko.

Polityka lokalna stanowi płaszczyznę, na której wyborca odnajduje poczucie wypływu na miejsce, w którym żyje. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych życzy wszystkim kandydatom startującym w nadchodzących wyborach samorządowych powodzenia. Jesteśmy przekonani że hasło „pro publico bono” – dla dobra publicznego, przyświeca wszystkim osobom kandydującym.

 Z wyrazami szacunku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.