Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej

Opublikowano: 18 maja 2018

Szanowni Członkowie,

zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, w dniu 14 czerwca bieżącego roku odbędą się wybory do Rady Nadzorczej.

Przypominamy podstawowe zasady zgłaszania kandydatów do Rady, zgodnie z Regulaminem wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni:

  1. Każdy członek Spółdzielni ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata.
  2. Kandydatura danej osoby musi być poparta przez co najmniej 5 członków Spółdzielni.
  3. Zgłoszenia kandydata na członka Rady dokonuje się pisemnie z podaniem:
  4. imienia i nazwiska oraz adresu zgłaszającego wraz z jego czytelnym podpisem,
  5. imienia i nazwiska oraz adresu kandydata.
  6. Dla ważności zgłoszenia kandydata wymagana jest jego pisemna zgoda na kandydowanie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji przez Spółdzielnię zadań statutowych.
  7. Kandydat składa pisemne oświadczenia o braku przeszkód w kandydowaniu na członka Rady, w szczególności o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni i że nie był skazany prawomocnie za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub za przestępstwo karno-skarbowe.
  8. Zgłoszenie lub oświadczenia nieczytelne, uniemożliwiające identyfikację zgłaszającego lub kandydata, bądź niezawierające informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie jest nieważne.
  9. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów dalsze kandydatury nie będą przyjmowane.

Termin zgłaszania kandydatów mija 11 czerwca 2018r. o godz. 1600.

Zarząd Spółdzielni organizuje spotkania informacyjne w dniach 4 i 5 czerwca br. o godz. 1600
dotyczące zasad zgłaszania kandydatów i wyboru członków Rady Nadzorczej.
Z techniką głosowania członkowie zostaną też zapoznani podczas Walnego Zgromadzenia.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach i w obradach Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiamy pełny tekst Regulaminem wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych.

 

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.