Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Przetarg – nowe mieszkanie Dworcowa 26

Opublikowano: 14 maja 2019

OGŁOSZENIE 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności nowopowstałego lokalu mieszkalnego

położonego w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych

 

Lokal Powierzchnia [m2] Udział w gruncie i częściach wspólnych Cena wywoławcza

[zł brutto]

wadium

[zł brutto]

Mieszkanie „A” 58,09 + piwnica 9,02 0,0351 163.100,00 16.000,00

 

Zastrzeżenie: Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się
„ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych”,
które otrzymać można w Spółdzielni oraz opublikowane są na stronie internetowej www.smhutnik.laziska.pl

 

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do w/w zasad. Formularz można odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub pobrać do wydruku ze strony internetowej www.smhutnik.laziska.pl. (pobierz)
  2. Oferty należy składać w Spółdzielni do dnia 30 maja 2019r. do godz. 9:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Wadium należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni: ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż dzień przed datą przetargu.
  5. Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali, na konto bankowe wskazane przez oferenta, po zakończeniu przetargu.
  6. Wniesienie wadium oznacza, iż oferent zapoznał się z treścią „ZASAD sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych”.
  7. Nabywca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ustaleniem wartości lokalu oraz wszystkich kosztów  zawarcia umowy sprzedaży.
  8. Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

     

 

 

 

 

 

 

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.