Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Przetarg na nowe mieszkania Dworcowa 36

Opublikowano: 14 października 2019

Łaziska Górne 14.10.2019r.

OGŁOSZENIE 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych

 

Mieszkanie Powierzchnia [m2] Udział w gruncie i częściach wspólnych Cena wywoławcza

[zł brutto]

wadium

[zł brutto]

Dworcowa 36/28 48,42 +
pom. przynależne 20,25
0,0553 130.800,00 13.000,00
Dworcowa 36/29 37,70 0,0303 101.800,00 10.000,00
Dworcowa 36/30 48,97 0,0394 132.200,00 13.000,00

 

Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się z „ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy
ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych” (pobierz)

Wersję papierową zasad  otrzymać można w Spółdzielni

 

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do w/w zasad (pobierz). Formularz w wersji papierowej można odebrać w sekretariacie Spółdzielni .
  2. Oferty należy składać w Spółdzielni do dnia 14 listopada 2019r. do godz. 9:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Wadium należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni: ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż dzień przed datą przetargu.
  5. Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali, na konto bankowe wskazane przez oferenta, po zakończeniu przetargu.
  6. Wniesienie wadium oznacza, iż oferent zapoznał się z treścią „ZASAD sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych”.
  7. Nabywca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ustaleniem wartości lokalu oraz wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży.
  8. Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

 

Mieszkania oglądać można po indywidualnym, telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Spółdzielni terminu i godziny  oględzin.

Tel. 32 7367234, kom. 669443005

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.