Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Posprzątaj po swoim pupilu

Opublikowano: 9 marca 2015

Szanowni Mieszkańcy, problem szczególnie uciążliwy staje się wiosną, kiedy spod śniegu ukazują się pozostałości z ostatnich miesięcy. O tym, że psie kupy nie znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki oraz nie topnieją wraz z zalegającym śniegiem, wie prawie każdy. Mimo to problem powraca jak bumerang, skłaniając do ciągłego przypominania, że posiadanie czworonogów to nie tylko przyjemność, ale także obowiązek.

Pozostawione psie kupy stanowią problem nie tylko natury estetycznej, ale również zdrowotnej. Będąc siedliskiem wielu bakterii i pasożytów, sprzyjają rozprzestrzenianiu się m.in. gronkowców, paciorkowców, salmonelli, jaj tasiemca, larw glist czy toksoplazmozy powodujących groźne choroby pasożytnicze. Do najczęstszych z nich zaliczyć należy:

Toksokarozę – choroba pasożytnicza, której nosicielami są zwierzęta domowe, przede wszystkim psy. Zmiany chorobotwórcze powstałe na skutek przemieszczających się po organizmie człowieka larw zależą od ilości pasożytów, ich umiejscowienia, żywotności,
a także wrodzonej odporności człowieka

Tasiemczycę – spowodowana psim tasiemcem, może doprowadzić do zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, takich jak niestrawności, utrata apetytu, bóle brzucha i wymioty. Może także dojść do zaburzeń nerwowych spowodowanych neurotoksynami wydzielanymi przez tasiemca. Pasożyty te zachowują żywotność i zdolność do zarażenia w sprzyjających warunkach nawet do kilku lat.

Skuteczną i tanią profilaktyką zakażeń tymi drobnoustrojami jest:

 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także w miejscach wspólnego użytkowania, zaś gminy do zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania, m.in. zapobiegając zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych. Każda Gmina określa wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art.3 ust.2:

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: 

  1. tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych; (…) 
  2. zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku; 
  3. określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych; (…)

Każda gmina posiada swój własny regulamin, który jest aktem prawa miejscowego i nakłada na właścicieli psów obowiązek usuwania zwierzęcych odchodów lub innych zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta z obiektów a także innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności z ulic, chodników, placów, terenów zieleni, klatek schodowych, itp.

Aktem prawnym obowiązującym na terenie gminy Łaziska Górne jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaziska uchwalony uchwałą NR XXIV/244/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 października 2012 sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaziska Górne (Rozdział 6, §§19 i 20) (pobierz)

Ponadto art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zobowiązuje również właścicieli lub zarządzających nieruchomościami do utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności do usuwania odchodów zwierząt z nieruchomości.

Należy pamiętać, że strażnik miejski lub policjant na podstawie obowiązującego taryfikatora, uprawniony jest do wystawienia mandatu w wysokości do 500 zł lub złożenia do sądu wniosku o ukaranie – art.145 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń:

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”

 

Podkreślić trzeba również, że ww. obowiązki dotyczą nie tylko właścicieli psów lecz również właścicieli innych zwierząt domowych niezależnie od gatunku, rasy czy wielkości posiadanego zwierzęcia.

Czyste miasto, osiedla, place zabaw, chodniki i trawniki, spacery bez obawy że natkniemy się na przykrą niespodziankę, bezpieczna zabawa dzieci na czystych placach zabaw – to niewątpliwie wspólny cel mieszkańców, władz miasta, zarządów i administracji spółdzielni mieszkaniowych. Stąd nasz apel do wszystkich właścicieli czworonogów, by podczas spacerów posprzątać po swoich pupilach.

Aby posprzątać po psie nie potrzeba specjalnej torebki i specjalnych koszy. Wystarczy nieczystości pozostawione przez psa lub kota zebrać do zwykłego worka foliowego i wyrzucić do kosza lub kontenera na odpady komunalne (jeżeli w pobliżu bark koszy przeznaczonych specjalnie na odchody zwierząt).

Równocześnie dziękujemy wszystkim właścicielom czworonogów, którzy świadomi rangi problemu, sprzątają po zwierzętach.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

w Łaziskach Górnych

 

 

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.