Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Plan remontów na rok 2016

Opublikowano: 15 grudnia 2015

Szanowni Mieszkańcy,

w załączeniu przedstawiamy plan remontów zasobów mieszkaniowych na 2016 rok, który na wniosek Zarządu uchwalony został Uchwałą nr 36/2015 Rady Nadzorczej z dnia 30.11.2015r.

Plan sporządzony został według zasad zawartych w „Regulaminie gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych”. W planie ujęte zostało 78 zadań remontowych obejmujących szacunkowe wydatki na łączną kwotę prawie 880 tys. złotych. Zgodnie z zapisami Regulaminu, plan remontów poddany zostanie korekcie w czerwcu 2016r.

Informujemy też, że Zarząd Spółdzielni opracował i przedłożył Radzie Nadzorczej dokument pod nazwą „Plan potrzeb remontowych na lata 2016-2018” (z uwagi na jego objętość dostępny jest w siedzibie Spółdzielni). Opracowany materiał jest wynikiem bieżących przeglądów budynków, analizy wniosków remontowych złożonych we wrześniu ubiegłego roku, zagadnień poruszanych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Przy jego tworzeniu ważnym czynnikiem była analiza sald ewidencyjnych wpływów i wydatków funduszu remontowego poszczególnych budynków.

Plan potrzeb remontowych będzie stanowił podstawowy materiał do planowania remontów na kolejne lata, których celami są:

Dokument ten pozwolił również Zarządowi oszacować wydatki niezbędne na realizację remontów. Szacunkowy koszt remontów w prognozowanym okresie obejmuje kwotę 3,38 mln złotych. Zarząd zawarł w planie potrzeb remontowych większy zakres zadań rzeczowych, niż wskazują na to możliwości finansowe. Zarząd przyjął zasadę, że zadania, które nie zostaną zrealizowane w danym roku, będą pierwszej w kolejności do realizacji w roku następnym. Zadania remontowe, które nie zostaną zrealizowane w okresie objętym planem (2016-2018), w założeniach powinny zostać zakończone w 2019r.

Zgodnie z „Regulaminem gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych „(§ 11) wysokość stawki opłaty na fundusz remontowy powinna uwzględniać:

Kierując się tym zapisem, Zarząd Spółdzielni złożył wniosek do Rady Nadzorczej o podwyższenie stawki opłaty na fundusz remontowy Spółdzielni do wysokości 1,85 zł/m2/miesiąc. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30.11.2015r. Uchwałą 37/2005 przyjęła proponowaną przez Zarząd wysokość stawki opłaty. Warto dodać, że poprzednia stawka opłaty obowiązywała od 2011r.

Informujemy więc, że od kwietnia 2016r. zmianie ulega stawka opłaty na fundusz remontowy z dotychczasowej ( 1,70 zł/m2/miesiąc) na stawkę 1,85 zł/m2/miesiąc.

 

Plan remontów 2016

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.