Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o zmianie terminu przetargu

Opublikowano: 27 czerwca 2016

Łaziska Górne 27.06.2016r.

 

O G Ł O S Z E N I E

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego z dnia 16.06.2016r. w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

 

„Remont boiska na os. Parkowa w Łaziskach Górnych – działka nr 1158/1”

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w związku ze zwiększeniem zakresu prac remontowych zmianie ulega termin przetargu:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2016r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

 

Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

Wadium w kwocie 3500,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 19.07.2016r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont  boiska na os. Parkowa w Łaziskach Górnych – działka nr 1158/1 należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 19.07.2016r. do godz. 900.

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

Przed złożeniem oferty do obowiązków oferenta należy dokonanie oględzin miejsca wykonywania prac.

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.