Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 18 grudnia 2015

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

I „Wykonanie prac malarskich klatek schodowych oraz korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych.”:

  1. Centrum 1
  2. Centrum 2
  3. Centrum 4 A, B
  4. Centrum 5 A, B, C
  5. Centrum 7 A, B
  6. Parkowa 3

II „Wykonanie prac malarskich korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych.”

  1. Dworcowa 28 A, B
  2. Chopina 14 A, B

 Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2016r. (wtorek) o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

Wadium w kwocie 3700,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 26.01.2016r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie prac malarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 26.01.2016r. do godz. 900.

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

UWAGA:

Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac i przygotowania obmiarów we własnym zakresie na podstawie zakresu prac zawartego w załączniku nr 3 do materiałów przetargowych.

 

(pobierz ogłoszenie do wydruku)

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.