Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 13 marca 2019

Łaziska Górne 13.03.2019r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

Wykonanie prac remontowo konserwacyjnych dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

  1. Remont pokrycia dachu budynku Energetyków 9.
  2. Remont pokrycia dachu budynku Energetyków 11-13-15.
  3. Remont pokrycia dachu i oblachowań gzymsu budynku Parkowa 2.
  4. Remont pokrycia dachu budynku Chopina 14.
  5. Remont pokrycia dachu i rynien poziomych budynku Dworcowa 26 (budynek mieszkalny)
  6. Remont pokrycia dachu budynku Dworcowa 26 (pawilon)
  7. Remont pokrycia dachu budynku Centrum 9.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.04.2019r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać bezpłatnie w dziale technicznym Spółdzielni lub otrzymać drogą elektroniczną.

Wadium w kwocie 3800,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 09.04.2019r. do godz. 900.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Wykonanie prac remontowo konserwacyjnych dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 09.04.2019r. do godz. 900.

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

 

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.

 

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.