Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 22 października 2018

Łaziska Górne 22.10.2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych, ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

 

„Wykonanie prac remontowo budowlanych związanych z:

Zadanie nr 1:

Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania usytuowane na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych.

Zadanie nr 2:

Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania usytuowane na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych.”

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2018r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 246,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

Wadium w kwocie 18000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 15.11.2018r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie prac remontowych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynków przy ul. Dworcowej 26 i Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 15.11.2018r. do godz. 900.

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

UWAGA:

  1. Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.