Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 29 maja 2017

Łaziska Górne 29.05.2017r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac:

  1. „Remont nawierzchni chodników przy budynkach Energetyków 7 i 9 w Łaziskach Górnych.”
  2. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku Energetyków 9 w Łaziskach Górnych.”
  3. „Remont przyłączy kanalizacyjnych do budynku Energetyków 9 w Łaziskach Górnych.”

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2017r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

Wadium w kwocie 6000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 14.06.2017r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont nawierzchni chodników wraz z remontem sieci kanalizacyjnych na ul. Energetyków w Łaziskach Górnych.należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 14.06.2017r. do godz. 900.

 

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.