Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 14 marca 2017

Łaziska Górne 14.03.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych, ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

 

„Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach S. M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Remont balkonów wraz z zabudową daszka nad balkonem ostatniej kondygnacji – Pocztowa 1.
  2. Remont balkonów wraz z zabudową daszka nad balkonem ostatniej kondygnacji – Pocztowa 2.
  3. Remont płyt balkonowych – str. południowa – Energetyków 9.
  4. Remont trzonów kominowych na dachu budynku – Dworcowa 30.
  5. Remont trzonów kominowych na dachu budynku – Dworcowa 34 A.
  6. Remont trzonów kominowych na dachu budynku – Sobieskiego ”

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2017r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

Wadium w kwocie 5600,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 30.03.2017r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach S. M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 30.03.2017r. do godz. 900.

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

 

UWAGA:

Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.