Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 13 lutego 2017

Łaziska Górne 13.02.2017r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac:

„Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych:

  1. Centrum 1 – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  2. Centrum 2 – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  3. Centrum 3 – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  4. Centrum 4 A, B – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  5. Centrum 5 A, B, C – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  6. Centrum 6 A, B, C, D – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  7. Parkowa 2 A, B, C – kompleksowy remont instalacji elektrycznych w budynku.
  8. Energetyków 11 A, B, 13 A, B, 15 A, B – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  9. Chopina 14 A, B – remont zwodów pionowych instalacji odgromowej.
  10. Dworcowa 26 A – wymiana lamp na klatce schodowej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2017r. (poniedziałek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

Wadium w kwocie 6200,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 27.02.2017r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 27.02.2017r. do godz. 900.

 

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.