Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 5 stycznia 2017

Łaziska Górne 05.01.2017r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych, ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

 

I „Wykonanie prac malarskich klatek schodowych oraz korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych.”:

  1. Centrum 3
  2. Parkowa 2 A, B, C
  3. Energetyków 11A, B, 13A, B, 15A, B
  4. Chopina 10
  5. Dworcowa 26 A
  6. Dworcowa 36 A, B

II „Montaż drzwi wejściowych do piwnic w budynku przy ul. Dworcowej 26A”

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24.01.2017r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

Wadium w kwocie 4800,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 24.01.2017r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie prac malarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S. M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 24.01.2017r. do godz. 900.

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

UWAGA:

Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac. Wykonawca opracowuje ofertę cenową na podstawie wykonanych we własnym zakresie obmiarów z uwzględnieniem zakresu prac zawartego w załączniku nr 3 do materiałów przetargowych.

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.