Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 4 marca 2016

Łaziska Górne 04.03.2016r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

Wykonanie prac remontowych elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych:

  1. Docieplenie elewacji północnej w budynku Dworcowa 26.
  2. Remont uszkodzonych tynków cienkowarstwowych na elewacjach w budynku Dworcowa 26.
  3. Remont wnęk balkonowych od strony południowej w budynku Centrum 8 – mieszkania nr 4, 8, 12, 16.
  4. Docieplenie cokołu w budynku Dworcowa 32.
  5. Docieplenie cokołu w budynku Dworcowa 30.”

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2016r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

Wadium w kwocie 4000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 22.03.2016r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: Wykonanie prac remontowych elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych. należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 22.03.2016r. do godz. 900.

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

 

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.