Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano: 3 marca 2016

Łaziska Górne 02.03.2016r.

 

O G Ł O S Z E N I E – II TERMIN PRZETARGU

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza drugie postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac:

„Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych:

  1. Centrum 1 – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  2. Centrum 2 – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  3. Centrum 4 A, B – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  4. Centrum 5 A, B, C – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  5. Parkowa 3 – wymiana obwodów oświetleniowych i lamp na klatkach schodowych.
  6. Energetyków 7 A, B – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  7. Energetyków 9 A, B, C – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  8. Chopina 14 A, B – remont instalacji elektrycznej w piwnicach.
  9. Dworcowa 36 A – remont instalacji elektrycznych w budynku.
  10. Dworcowa 36 B – remont instalacji elektrycznych w budynku”.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2016r. (wtorek) o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

Wadium w kwocie 3400,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 22.03.2016r. do godz. 900.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 22.03.2016r. do godz. 900.

 

Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.