Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Niewłaściwa segregacja

Opublikowano: 31 lipca 2019

Szanowni Mieszkańcy

 

Uprzejmie informujemy, że  w wyniku kontroli w dniu 29 lipca 2019r. prowadzonej przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych punktów gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej stwierdzono nieprawidłowości w segregacji odpadów w jednym z punktów na osiedlu Parkowa – Energetyków – Chopina.

 

Nieprawidłowość dotyczyła umieszczenia odpadów remontowych w pojemniku na szkło.

 

Zgodnie z ustaloną i zatwierdzoną przez Radę Miasta procedurą:

pkt 3 W przypadku stwierdzenia przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych nieprawidłowości podczas kontroli punktu gromadzenia odpadów (śmietnika), ustala się następujący sposób postępowania i komunikacji z zarządcą nieruchomości:

  1. Do Zarządcy wysyłane jest drogą elektroniczną wezwanie do usunięcia nieprawidłowości z wyznaczeniem czasu na jego realizację.
  2. Zarządca nieruchomości realizuje obowiązek uporządkowania w wyznaczonym punkcie (śmietniku) w taki sposób, aby po jego zakończeniu odpady znajdowały się w odpowiednich pojemnikach do czasu ich odbioru przez firmę wywozową.
  3. Zarządca nieruchomości przekazuje kontrolującym informację o uporządkowaniu kontrolowanego punktu.

pkt 4 W przypadku braku reakcji na wezwanie do uporządkowania punktu gromadzenia odpadów, w określonym w wezwaniu terminie firma wywozowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbiera niewłaściwie posegregowane odpady jako zmieszane i informuje o tym Urząd Miejski w Łaziskach Górnych, który wszczyna postępowanie mające na celu wydanie decyzji administracyjnej ustalającej dla zarządcy nieruchomości wyższą stawkę opłaty za odbiór odpadów, tzn. stawkę za brak segregacji.

Wyznaczony przez Urząd Miejski termin na usunięcie nieprawidłowości to  31.07.2019r.

 

Spółdzielnia w dniu 30.07.2019r. zleciła oraz nadzorowała uporządkowanie i poprawne posegregowanie odpadów w pojemniku na szkło. Następnie przekazała do Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych  stosowaną informację wraz z dokumentacją zdjęciową z usunięcia nieprawidłowości.

Z informacji uzyskanych z Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wynika, że kontrole poprawności segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej będą  odbywały się regularnie, a w ślad za tym w przypadku nieprawidłowości wszczynane będą  działania  zgodnie z w/w procedurą.

 

W celu uniknięcia sytuacji przedstawionej powyżej oraz naliczenia wyższej stawki opłaty za odbiór odpadów tzn. stawki za brak segregacji, prosimy Państwa o zwracanie szczególnej uwagi na poprawne segregowanie odpadów.

 

Materiał informacyjny w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronie głównej w zakładkach na dole strony oraz na stronie Urzędu Miasta (zobacz).

 

 

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.