Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Nabór ofert wykonawców na bieżącą obsługę eksploatacyjną

Opublikowano: 24 listopada 2015

Łaziska Górne 16.11.2015r.

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza nabór ofert wykonawców robót na wykonywanie bieżącej obsługi eksploatacyjnej budynków mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w n/w zakresie prac:

– prace remontowe ogólnobudowlane,

– prace remontowe blacharsko dekarskie.

w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 

Przy składaniu ofert nie jest wymagane wadium i wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowe warunki zlecania i realizacji robót będzie regulowała umowa zawarta z wykonawcą (druk umowy zobacz ).

Oferent może złożyć oferty na wybrane zakresy prac lub na wszystkie zakresy prac.

Wraz z wypełnionym drukiem oferty (zobacz) należy złożyć:

  1. Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub umowę spółki cywilnej. Dokumenty należy potwierdzić pieczęcią i podpisem osoby składającej ofertę.
  2. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości wobec ZUS
  3. Aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  4. Zaakceptowany projekt umowy (zobacz)

 

Powyższe ogłoszenie, druki ofert oraz projekt umowy do pobrania i wydruku zostały załączone poniżej  lub w wersji papierowej można odebrać bezpłatnie w dziale technicznym Spółdzielni w godz.: 800-1400 od poniedziałku do piątku.

Oferty z podanymi stawkami kosztorysowymi należy złożyć w sekretariacie S.M. „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych w terminie do 22.12.2015r. (wtorek) do godz. 1000.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel.: (32) 736 72 34

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.