Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Nabór ofert wykonawców na bieżącą obsługę eksploatacyjną

Opublikowano: 18 grudnia 2014

OGŁOSZENIE


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza nabór ofert wykonawców robót na wykonywanie bieżącej obsługi eksploatacyjnej budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych w n/w zakresie prac:

– prace remontowe ogólnobudowlane,

– prace remontowe drogowe i brukarskie,

– prace remontowe instalacyjne w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowych,

– prace blacharsko dekarskie,

– prace ślusarskie

w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Przy składaniu ofert nie jest wymagane wadium i wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowe warunki zlecania i realizacji robót będzie regulowała umowa zawarta z wykonawcą (druk umowy stanowi załącznik nr 2).

Oferent może złożyć oferty na wybrane zakresy prac lub na wszystkie zakresy prac.

Wraz z wypełnionym drukiem oferty (załączniki nr 1) należy złożyć:

  1. Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub umowę spółki cywilnej. Dokumenty należy potwierdzić pieczęcią i podpisem osoby składającej ofertę.
  2. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości wobec ZUS
  3. Aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  4. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2)

 

Komplet materiałów w tym druki ofert można pobrać ze strony internetowej www.smhutnik.laziska.pl lub odebrać bezpłatnie w dziale technicznym Spółdzielni w godz.: 800-1400 od poniedziałku do piątku.

Oferty z podanymi stawkami kosztorysowymi i cenami ryczałtowymi wybranych robót należy złożyć w sekretariacie S.M. „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych w terminie do 30.12.2014r. (wtorek) do godz. 1000.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel.: (32) 736 72 34

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.