Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Materiały po Walnym Zgromadzeniu Członków

Opublikowano: 9 czerwca 2016

Zarząd Spółdzielni składa podziękowania wszystkim Członkom oraz pełnomocnikom Członków obecnym na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 23.05.2016r. Frekwencja na zebraniu wyniosła 8,52%.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami tj.  protokołem z Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami podjętymi przez Zgromadzenie. Część danych osobowych w protokole, ze względu na ich ochronę została zakryta. Pełna treść protokołu wraz z załącznikami dostępna jest dla Członków w siedzibie Spółdzielni.

 

Zatwierdzone przez WZCz sprawozdania (tj. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” z działalności Spółdzielni w 2015 roku, Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” za rok 2015) oraz wymagane uchwały, Zarząd terminowo przekazał do Urzędu Skarbowego w Mikołowie i Sądu Rejonowego Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w celu dokonania stosownych wpisów. Z uwagi na niepodjęcie przez WZCz uchwał o zmianach w statucie Spółdzielni oraz niezmieniony skład Rady Nadzorczej, nie było potrzeby wnioskowania do Sądu o zmiany w KRS Spółdzielni.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do zgłaszania i przedstawiania bieżących spraw w siedzibie Spółdzielni.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

w Łaziskach Górnych

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.