Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Lustracja Spółdzielni za lata 2011-2013

Opublikowano: 3 listopada 2014

Obowiązek poddawania się każdej spółdzielni procesowi lustracji raz na trzy lata wynika z art. 91 ustawy Prawo spółdzielcze. Zgodnie z art. 91, §21 tejże ustawy celem lustracji jest:

  1. sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu;
  2. zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków;
  3. kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
  4. wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni;
  5. udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.

Mówiąc w skrócie, lustracja jest formą kontroli mającej na celu uzyskanie ogólnych informacji, posiada cechy typowej kontroli finansowo-gospodarczej wraz z badaniem przestrzegania prawa spółdzielczego oraz relacji wewnątrzspółdzielczych.

 

Lustracja spółdzielcza w obecnym czasie budzi niemałe emocje, a jej wiarygodność spotyka się z różnymi ocenami. Część środowisk uznaje ją za mało miarodajną, wręcz koleżeńską i domaga się istotnych zmian. Nie brak jest też głosów przeciwnych lustracji wśród samych spółdzielni. Jednym z argumentów jest tutaj wprowadzony obowiązek nie tylko udostępniania ale i publikowania przez spółdzielnię większości informacji, dotychczas dostępnych tylko dla niektórych organów. Jakkolwiek nie oceniać tego procesu, faktem jest, że w obecnym porządku prawnym dotyczącym spółdzielczości obowiązek poddania się lustracji istnieje.

 

Proces lustracji wiąże się z przygotowaniem określonej ilości materiałów, zaangażowaniem pracowników, udzielaniem informacji i udostępnianiem materiałów lustratorowi. Może się więc zdarzyć, że jakaś część spraw Mieszkańców nie zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki. Zarząd Spółdzielni dołoży starań aby takie sytuacje wyeliminować, nie mniej jednak z góry przepraszamy za możliwe opóźnienia i liczymy na wyrozumiałość Mieszkańców.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

w Łaziskach Górnych

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.