Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych

Opublikowano: 20 lutego 2015

Szanowni Mieszkańcy, zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym dokumentem – „Kodeksem dobrych praktyk spółdzielczych” opracowanym przez Krajową Radę Spółdzielczą, który został zatwierdzony 22 listopada 2008 roku przez IV Kongres Spółdzielczości. Według autorów dokumentu „poziom przestrzegania norm i zasad moralnych ma zasadnicze znaczenie dla budowania właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku spółdzielczym a także postrzegania spółdzielni przez otoczenie zewnętrzne. Szczególne wymogi w tym zakresie stoją przed osobami zajmującymi kierownicze stanowiska oraz członkami organów samorządowych pełniących funkcje opiniotwórcze, kontrolne i decyzyjne. Od osobistej postawy członków tych gremiów ich kompetencji, poczucia odpowiedzialności, obiektywizmu, bezstronności i bezinteresowności oraz współpracy i wzajemnego poszanowania zależą zarówno efekty działalności spółdzielni jak i akceptacja i poparcie spółdzielczej formy przez członków i szeroką opinię społeczną”.

W Polsce spółdzielczość mieszkaniowa jest istotnym podmiotem w segmencie zarządzania zasobami lokalowymi. Warto przytoczyć liczby: ok. 3,15 mln mieszkań w skali kraju stanowią zasoby mieszkaniowe zarządzane przez spółdzielnie, spółdzielczość mieszkaniowa zrzesza ponad 4,2 mln członków (dane z 2007r.). W województwie śląskim ok. 30% zasobów mieszkaniowych zarządzanych jest przez spółdzielnie, koszt utrzymania zasobów spółdzielczych w 2012r. wyniósł w województwie śląskim ponad 3 mld złotych. Z przytoczonych liczb wynika, jak istotny wpływ spółdzielnie mieszkaniowe mają na warunki życia wielu milionów rodzin.

Zapraszamy do lektury dokumentu. (pobierz)

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.