Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Informacje o utrzymaniu czystości i porządku

Opublikowano: 1 lipca 2016

Łaziska Górne, 01.07.2016r.

Szanowni Mieszkańcy,

przedstawiamy informację o ilości zadeklarowanych mieszkań na odpłatne sprzątanie klatek schodowych oraz obowiązujących stawkach opłaty za sprzątanie, z podziałem na budynki wg. stanu na dzień 30.06.2016r. Obecnie na w/w usługę zadeklarowanych jest 629 mieszkań, co stanowi 91,4% ogółu lokali mieszkalnych. W czterech budynkach do końca czerwca obowiązywała stawka 9 zł/m-c/mieszkanie, gdzie ilość zadeklarowanych lokali nie przekraczała 80% ogółu. Od lipca 2016 obniżeniu z 9,00 zł/mieszkanie/m-c na 8,00 zł/mieszkanie/m-c uległa stawka dla budynku Centrum 3, gdzie zadeklarowanych jest już 16 z 20 mieszkań.

W okresie od 01.01.2016 do 01.07.2016r. zgodnie z zatwierdzonym Zarządzeniem nr 371/2015 z dnia 12.11.2015r. w sprawie kontroli utrzymania czystości i porządku w zasobach SM „HUTNIK” w Łaziskach Górnych przeprowadzonych zostało 26 cotygodniowych cyklicznych kontroli w zakresie utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz w razie potrzeby kontrole dodatkowe. Uwagi pokontrolne były przekazywane przedstawicielowi Wykonawcy prac i realizowane na bieżąco.

W w/w okresie przeprowadzone zostało mechaniczne oraz ręczne sprzątanie części wyznaczonych terenów, dwukrotne koszenie trawy w całych zasobach oraz korekta krzewów. W okresie m-cy zimowych nie odnotowano zgłoszeń i skarg od mieszkańców/najemców/użytkowników terenów Spółdzielni na niewłaściwe lub brak działań związanych z tzw. akcją zima, ewentualne własne uwagi były zgłaszane i realizowane na bieżąco. Zgłaszane przez mieszkańców uwagi dotyczące realizacji utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków (ok. 9 zgłoszeń w w/w okresie), po sprawdzeniu i weryfikacji, były w większości wynikiem nie wywiązywania się przez niezadeklarowanych na odpłatną usługę sprzątania mieszkańców z terminów i obowiązków wynikających z opracowanych harmonogramów. Ewentualne uwagi dotyczące zakresu działania firmy były i są przekazywane przedstawicielowi wykonawcy.

PU „Kryspin” w w/w okresie podjęło się, w trybie awaryjnym lub odrębnych zleceń, realizacji dodatkowych prac tj. sprzątania korytarzy i pomieszczeń piwnicznych po wylaniu fekalii i obecności gryzoni, wywozu gruzu i odpadów z remontów lokali mieszkalnych zalęgający przy śmietnikach na PSZOK w Łaziskach Górnych w okresie przedświątecznym, dodatkowego kompleksowego sprzątania klatek schodowych po przeprowadzonych pracach remontowych.

W gablotach ogłoszeniowych oraz w zakładce NA OSIEDLACH zamieszczone zostały harmonogramy utrzymania czystości i porządku na klatkach schodowych na II półrocze 2016.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

w Łaziskach Górnych

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.