Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Informacja o przekształceniu wieczystego użytkowania i wnoszeniu opłat przekształceniowych

Opublikowano: 17 marca 2020

Szanowni Mieszkańcy,

opierając się na przeprowadzonych i przekazanych Radzie Nadzorczej wyliczeniach, a także na prowadzonych w trakcie posiedzeń Rady dyskusjach (październik 2018r., luty, grudzień 2019), Zarząd Spółdzielni zdecydował, że opłatę z tytułu przekształcenia gruntu we własność Spółdzielnia będzie wnosić przez okres ustawowy, tj. 20 lat. Opłaty te Spółdzielnia będzie wnosić w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Mikołowie, przy czym opłata za 2019 rok została wniesiona do 29 lutego 2020r.

 

Nie wszystkie grunty w zasobach Spółdzielni zostały przekształcone na własność (co wynika z przepisów ustawy). Spółdzielnia nadal będzie ponosić opłaty z tytułu wieczystego użytkowania działek przeznaczonych pod drogi, chodniki, place zabaw, tereny zielone, boiska, parkingi itp. (ok. 1,03 ha). Opłaty te będą wnoszone, tak jak do tej pory, w terminie do 31 marca każdego roku.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy o przekształceniu,  Spółdzielnia uwzględnia wysokość opłaty za przekształcenie przy ustalaniu wysokości kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (opłata eksploatacyjna), obciążających osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali.

 

Konsekwencją przyjętych w ustawie rozwiązań jest to, że mieszkańcy dysponujący spółdzielczymi prawami do mieszkań (lokatorskie i spółdzielcze własnościowe) będą ponosić koszty (w części przypadającej na ich lokal) opłaty przekształceniowej za grunty, gdzie doszło do przekształcenia oraz rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego terenów wspólnych, które zostały w wieczystym użytkowaniu.
W przypadku mieszkań o statusie odrębnej własności, właściciele mieszkań będą ponosić do Spółdzielni opłatę z tytułu wieczystego użytkowania mienia, z którego korzystają. Niezależnie od tego, opłatę przekształceniową ponosić będą we własnym zakresie (tak jak do tej pory opłatę z tytułu wieczystego użytkowania).

Zarząd Spółdzielni

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.