Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Ile kosztuje utrzymanie czystości po zmianach

Opublikowano: 12 sierpnia 2015

Szanowni Mieszkańcy, w związku z pojawiającymi się pytaniami Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że umowa zawarta z firmą P.U. Kryspin, odpowiedzialną za utrzymanie porządku i czystości, obejmuje dwa składniki kosztowe:

Pierwszym z nich jest utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości (koszenie, przycinanie zieleni, sprzątanie chodników i inne), którą to opłatę ponosicie Państwo w stawce eksploatacyjnej. Wynegocjowana i zapisana w umowie cena tej usługi według nowych zasad wynosi 83.000,- złotych rocznie. Cena ta obejmuje koszt realizacji wszystkich czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach zewnętrznych, według określonego przez Spółdzielnię standardu. Warto zwrócić uwagę, że koszt tych prac (jeszcze przed zmianami) w tegorocznym planie gospodarczo-finansowym obejmuje kwotę 88.200,- złotych. Kwota ta zawierała między innymi wynagrodzenia gospodarzy, zakup paliwa do kosiarek, zakup i naprawę sprzętu do utrzymania terenów zielonych i inne składniki.

Drugim składnikiem kosztowym jest cena utrzymania czystości na klatkach schodowych budynków. Opłatę tą ponoszą użytkownicy mieszkań, którzy złożyli stosowne deklaracje/wnioski. Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy , ceny te wynoszą odpowiednio:

Do dnia 11.08. br. wniosek o odpłatne sprzątanie klatek schodowych złożyło 527 użytkowników mieszkań.

Zakładając, że użytkownicy wszystkich mieszkań (688 mieszkań) ponoszą opłatę według nowych stawek, rocznie byłaby to kwota 66.048,- złotych.

Wykonując takie samo przeliczenie według stawek obowiązujących poprzednio, dałoby to kwotę 102.396,- złotych rocznie za sprzątanie klatek schodowych.

Informujemy ponadto, że w podpisanej umowie zawarta została klauzula niezmienności ceny w 2016 roku.

Zarząd Spółdzielni jest w pełni przekonany, że nowe zasady utrzymania czystości i porządku przyniosą wymierne korzyści dla Mieszkańców. Zachęcamy też tych z Państwa, którzy niezdecydowali się na korzystanie z usługi sprzątania klatek schodowych, do składania stosownych deklaracji/wniosków. Przypominamy, że w przypadku przekroczenia w danym budynku progu 80% mieszkań, których użytkownicy złożyli deklarację/wniosek, obniżeniu ulegnie stawka opłaty. Ponadto, im więcej będzie osób korzystających z tej usługi, tym łatwiej będzie utrzymać jej jednolity standard i kontrolować jakość.

Z poważaniem

Wojciech Huptys

Prezes Zarządu

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.