Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Lokal użytkowy do wynajęcia oś. Centrum 6

  Opublikowano: 26 czerwca 2019

  Zapraszamy do składania ofert na wynajem  lokalu użytkowego w budynku
  os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych

  Lokal użytkowy w  kondygnacji parteru budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z dużymi witrynami oraz z wejściem  z szerokiego deptaka przed budynkiem, przy dużym parkingu. Powierzchnia 75,26 m2 (pomieszczenie główne, pomieszczenia sanitarne). Lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania oraz zimną i centralną ciepłą wodę. Szczegółowe informacje uzyskać można w administracji Spółdzielni.


  Lokale użytkowe na wynajem

  Opublikowano: 15 lutego 2019

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych dysponuje

  wolnymi lokalami użytkowymi na wynajem na parterze w budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych.

      

  LOKAL – pow.  74,26 m2

            

  1. Oferty na wynajem lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni – Pawilon przy
   Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych w godzinach pracy Spółdzielni (druk oferty).
  2. Lokale oglądać można po wcześniejszym umówieniu terminu z przedstawicielem Spółdzielni.
  3. Szczegółowe informacje o lokalach uzyskać można w Spółdzielni

   

   


  Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem lokalu i dzierżawę ściany

  Opublikowano: 14 lutego 2018

  Łaziska Górne, 14.02.2018r.

  OGŁOSZENIE 

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza konkurs ofert na:

   

  1. Wynajem lokalu użytkowego o pow. 74,26 m2 na parterze w budynku
   os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych.
  2. Dzierżawę ściany budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych do ekspozycji reklamy w formie grafiki malowanej na elewacji.

   

  1. Oferty na drukach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 6″, „OFERTA NA DZIERŻAWĘ ŚCIANY BUDYNKU. DWORCOWA 36”, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium, w siedzibie Spółdzielni – Pawilon przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych w terminie do dnia  09.03.2018r. do godz. 14:00. (pobierz druki Lokal, Ściana)
  2. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 09.03.2018r. wadium konkursowego w wysokości 300,00 zł na konto 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960.
  3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 12.03.2018r.
  4. Data najmu lokali i dzierżawy ściany do uzgodnienia.
  5. Lokal użytkowy oglądać można w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu przetargu.
  8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na najem lokalu lub dzierżawę ściany bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
  9. Szczegółowe warunki konkursu  oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”.
  10. Druki ofert  do pobrania zamieszczono poniżej lub w formie papierowej można odebrać w administracji Spółdzielni , gdzie uzyskać można również dodatkowe informacje o lokalach
   lub pod nr tel. 32 7367234

   

  Lokal użytkowy w budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych

  Lokal użytkowy w  kondygnacji parteru budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z dużymi witrynami oraz z wejściem  z szerokiego deptaka przed budynkiem, przy dużym parkingu. Powierzchnia 75,26 m2 (pomieszczenie główne, pomieszczenia sanitarne). Lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania oraz zimną i centralną ciepłą wodę.

   

          

   

  Ściana szczytowa północna budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych

  Ściana o powierzchni ok. 180  m2 do wydzierżawienia w celu eksponowania reklamy w formie grafiki malowanej na elewacji. Ściana widoczna przy zjeździe z DK 81 do centrum Łazisk Górnych oraz z pobliskiej stacji paliw i parkingu przy markecie.


  Konkurs ofert na wynajem lokali użytkowych

  Opublikowano: 18 kwietnia 2017

  Łaziska Górne, 18.04.2017r.

  OGŁOSZENIE 

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych:

   

  1. Lokal I o pow. 86,00 m2 na parterze w budynku mieszkalnym
   os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych.
  2. Lokal II o pow. 135,09 m2 na parterze w budynku mieszkalnym przy
   ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych.
  3. Lokal III o pow. 23,45 m2 w przyziemiu w budynku mieszkalnym os. Centrum 9 w Łaziskach Górnych.

   

  1. Oferty na druku (pobierz) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 7,  LOKAL I”, „OFERTA NA NAJEM LOKALU przy ul. Dworcowej 36, LOKAL II”, „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 9,  LOKAL III”,  w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia  26.05.2017r. do godz. 15:00.
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 29.05.2017r.
  3. Data najmu lokali do uzgodnienia.
  4. Lokale oglądać można w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 25.05.2017r. wadium konkursowego w wysokości 300,00 zł.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu przetargu.
  8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na najem wszystkich lub tylko wybranego lokalu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
  9. Szczegółowe warunki konkursu  oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (zobacz) .
  10. Druk oferty w formie papierowej oraz dodatkowe informacje o lokalach uzyskać można
   w sekretariacie Spółdzielni lub pod nr tel. 32 7367234

  Konkurs na wynajem lokali użytkowych

  Opublikowano: 17 listopada 2016

  Łaziska Górne, 16.11.2015r.

  OGŁOSZENIE 

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych:

  1. Lokal o pow. od 61,54 m2 na parterze w budynku mieszkalnym
   os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych
  2. Lokal o pow. 86,00 m2 na parterze w budynku mieszkalnym
   os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych

   

  1. Oferty na drukach (druk – lokal I – pobierz), (druk – LOKAL II – pobierz) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 7,  LOKAL I” lub „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 7,  LOKAL II” w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia  30.11.2016r. do godz. 15:00.
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 02.12.2016r.
  3. Data najmu lokali do uzgodnienia.
  4. Lokale oglądać można w dniach od 16.11.2016r. do 30.11.2016r. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 29.11.2016r. wadium konkursowego w wysokości 2.300,00 – Konkurs I oraz  zł 3000,00 zł – Konkurs II na konto PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się na poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na najem wszystkich lub tylko wybranego lokalu  bez podania przyczyny, na każdym jego etapie
  9. Szczegółowe warunki konkursu  oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (zobacz) .
  10. Dodatkowe informacje o lokalach oraz druki ofert w formie papierowej uzyskać można
   w sekretariacie Spółdzielni lub pod nr tel. 32 7367234

  20161028_110753_1    skanowanie0002

  Lokal 1

  Lokal o pow. użytkowej 61,54m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem.

  Lokal stanowią pomieszczenie o pow. 24 m2 z witryną na całej szerokości, pomieszczenie sanitarne oraz dwa pomieszczenia o łącznej pow. 34,24 m2 z oknem jak na poniższym rzucie lokalu.

  skanowanie0002

  Lokal 2

  Lokal o pow. użytkowej 86,00 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem.

  Lokal stanowią pomieszczenie o pow. 41,50 m2 z witryną na całej szerokości, pomieszczenie sanitarne ( 3,02 m2), korytarz oraz pomieszczenie o łącznej pow. 41,48 m2 z oknem i drzwiami,  jak na poniższym rzucie lokalu.

  skanowanie0001

   


  Konkurs ofert na najem lokali użytkowych

  Opublikowano: 18 maja 2016

   Łaziska Górne, 18.05.2016r.

  OGŁOSZENIE

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”
  ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza konkurs ofert na najem następujących lokali użytkowych: 

   

  1. Lokal 1 o pow. od 61,54 m2 na parterze w budynku mieszkalnym
   Centrum 7 w Łaziskach Górnych
  2. Lokal  2 o pow. od 86,00 m2 na parterze w budynku mieszkalnym
   Centrum 7 w Łaziskach Górnych
  3. Lokal 3 o pow. 19,47m2 na parterze w budynku mieszkalnym
   Centrum 6 w Łaziskach Górnych
  4. Lokal 4 o pow. od 60,00 m2 na parterze w budynku mieszkalnym os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych

   

  1. Oferty na drukach (druk – Lokal 1, Lokal 2, Lokal 3, Lokal 4– pobierz) wraz z dowodem wpłaty wadium konkursowego (jak w pkt 5), należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum ……* Lokal ….*” w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 10.06.2016r. do godz. 15:00.
  2. Rozstrzygniecie konkursu dla poszczególnych lokali nastąpi do dnia 15.06.2016r.
  3. Data najmu lokali do uzgodnienia.
  4. Lokale oglądać można w dniach od 01.06.2016r. do 10.06.2016r. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 10.06.2016r. wadium konkursowego w następujących wysokościach w zależności od lokalu:Lokal 1 – 2.000,00 zł,  Lokal 2 – 3.000,00 zł, Lokal 3 –    500,00 zł; Lokal 4 – 2.000,00 zł na konto PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu przetargu.
  8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na najem wszystkich lub tylko wybranego lokalu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
  9. Szczegółowe warunki konkursu oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (zobacz) .
  10. Dodatkowe informacje o lokalach oraz druki ofert w formie papierowej uzyskać można
   w sekretariacie Spółdzielni lub pod nr tel. 32 7367234.

   

  * w zależności od budynku i lokalu którego oferta dotyczy

   

  Opisy lokali:

   

  Lokal 1

  Lokal o pow. użytkowej 61,54m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem.

  Lokal stanowią pomieszczenie o pow. 24 m2 z witryną na całej szerokości, pomieszczenie sanitarne oraz dwa pomieszczenia o łącznej pow. 34,24 m2 z oknem jak na poniższym rzucie lokalu.

  zdjęcie Centrum 7      skanowanie0002

   

  Lokal 2

  Lokal o pow. użytkowej 86,00 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem.

  Lokal stanowią pomieszczenie o pow. 41,50 m2 z witryną na całej szerokości, pomieszczenie sanitarne ( 3,02 m2), korytarz oraz pomieszczenie o łącznej pow. 41,48 m2 z oknem i drzwiami,  jak na poniższym rzucie lokalu.

  Centrum 7    skanowanie0001

  Dotyczy lokalu 1 i Lokalu 2

  W 2016  roku zaplanowana została wymiana witryn  lokali. Poniżej przedstawiamy wycinek projektu wymiany witryn dla tych lokali.

  skanowanie0002

   

  W bezpośrednim sąsiedztwie budynku os. Centrum 7 zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking miejski.

  Istnieje możliwość połączenia  Lokalu 1 i Lokalu 2. 

   

  Lokal 3

  Lokal o pow. użytkowej 19,47 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego w
  os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu z drogi wewnątrzosiedlowej.

  Przed budynkiem os. Centrum 6 zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking miejski.

  Lokal stanowi jedno duże pomieszczenie z oknem i drzwiami wejściowymi oraz pomieszczenie sanitarne (przedsionek + WC).

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie podliczników (energia elektryczna i woda) oraz wg. stawek ryczałtowych na m2 – energia cieplna.

  Na elewacji budynku jest możliwość zabudowy tablicy informacyjnej o prowadzonej w lokalu działalności gospodarczej.

   pom. sanitarne   wewnątrz   z zewnątrz   wewnątrz 2                      wc

   

  Lokal 4

  Lokal o pow. użytkowej ok 60,00m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem. Lokal powstanie z podziału obecnie funkcjonującego dużego lokalu.

  Szczegółowe informacje o lokalach  mogą uzyskać osoby zainteresowane złożeniem ofert w konkursie, osobiście w siedzibie spółdzielni.

   


  Konkursy ofert na wynajem lokali użytkowych

  Opublikowano: 13 kwietnia 2016

  Łaziska Górne, 13.04.2015r.

  OGŁOSZENIE

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza konkursy ofert na najem lokali użytkowych:

  1. Lokal o pow. od 61,54 m2 do 148,00 m2 na parterze w budynku mieszkalnym os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych – Konkurs I
  2. Lokal o pow. 19,47m2 na parterze w budynku mieszkalnym os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych – Konkurs II

   

  1. Oferty na drukach (druk – Konkurs I – pobierz), (druk – Konkurs II – pobierz) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 7, Konkurs I” lub „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 6, Konkurs II” w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 27.04.2016r. do godz. 15:00.
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 28.04.2016r.
  3. Data najmu lokali do uzgodnienia.
  4. Lokale oglądać można w dniach od 18.04.2016r. do 26.04.2016r. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 26.04.2016r. wadium konkursowego w wysokości 2.000,00 – Konkurs I oraz zł 500,00 zł – Konkurs II na konto PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu przetargu.
  8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursów bez podania przyczyny, na każdym ich etapie.
  9. Szczegółowe warunki konkursu oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (zobacz) .
  10. Dodatkowe informacje o lokalach oraz druki ofert w formie papierowej uzyskać można
   w sekretariacie Spółdzielni lub pod nr tel. 32 7367234

   

  KONKURS I

  Druk oferty (pobierz)

  Informacje o lokalu użytkowym o pow. 61,54 m2 do 148m2 w budynku os. Centrum 7
  w Łaziskach Górnych.

  Lokal o pow. użytkowej 61,54m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego
  w os. Centrum 7 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu od strony szerokiego chodnika przed lokalem.

  W najbliższym czasie planowana jest również zmiana najemcy sąsiedniego lokalu o pow. 86 m2, z możliwością połączenia lokali.

  W bezpośrednim sąsiedztwie budynku os. Centrum 7 zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking miejski.

  Lokal stanowią pomieszczenie o pow. 24 m2 z witryną na całej szerokości, pomieszczenie sanitarne oraz dwa pomieszczenia o łącznej pow. 34,24 m2 z oknem jak na poniższym rzucie lokalu.

  skanowanie0002

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie podliczników (woda zimna i ciepła) oraz wg. stawek ryczałtowych na m2 – energia cieplna na cele CO.

  Na elewacji budynku jest możliwość zabudowy tablicy informacyjnej o prowadzonej w lokalu działalności gospodarczej.

  zdjęcie Centrum 7

  W 2016 roku zaplanowana została wymiana witryny tego lokalu. Poniżej przedstawiamy wycinek projektu wymiany witryny dla tego lokalu.

  skanowanie0001


   

  Konkurs II

  Druk oferty (pobierz)

  Informacje o lokalu użytkowym o pow. 19,47 m2 w budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych.

  Lokal o pow. użytkowej 19,47 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego w
  os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu z drogi wewnątrzosiedlowej.

  Przed budynkiem os. Centrum 6 zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking miejski.

  Lokal stanowi jedno duże pomieszczenie z oknem i drzwiami wejściowymi oraz pomieszczenie sanitarne (przedsionek + WC).

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie podliczników (energia elektryczna i woda) oraz wg. stawek ryczałtowych na m2 – energia cieplna.

  Na elewacji budynku jest możliwość zabudowy tablicy informacyjnej o prowadzonej w lokalu działalności gospodarczej.

  z zewnątrz  wewnątrz  wewnątrz 2

  pom. sanitarne   wc


  Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego- unieważniony

  Opublikowano: 17 lutego 2016

  Łaziska Górne,17.02.2016r.

  OGŁOSZENIE

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza

  konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 19,47 m2 na parterze

  w budynku mieszkalnym os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych.

   

  1. Oferty na drukach (pobierz) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU” w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 10.03.2016r. do godz. 15:00 wraz z dowodem wpłaty wadium (jak w pkt. 5).
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 11.03.2016r.
  3. Data najmu lokalu do uzgodnienia.
  4. Lokale oglądać można w dniach od 29.02.2016r. do 10.03.2016r. po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 10.03.2016r. wadium konkursowego w wysokości 500,00 zł na konto
   PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra konkurs wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez Zarząd Spółdzielni.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto płatna
   jest w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursów bez podania przyczyny.
  9. Szczegółowe warunki konkursu oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych
   w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”.
  10. Dodatkowe informacje o lokalu, druki ofert w formie papierowej oraz Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (pobierz) uzyskać można w sekretariacie Spółdzielni  lub pod nr tel. 32 7367234.

   

  Informacje o lokalu użytkowym o pow. 19,47 m2 w budynku os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych.

   

  Lokal o pow. użytkowej 19,47 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego w
  os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu z drogi wewnątrzosiedlowej.

  Przed budynkiem os. Centrum 6 zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking miejski.

  Lokal stanowi jedno duże pomieszczenie z oknem i drzwiami wejściowymi oraz pomieszczenie sanitarne (przedsionek + WC).

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie podliczników (energia elektryczna i woda) oraz wg. stawek ryczałtowych na m2 – energia cieplna.

  Na elewacji budynku jest możliwość zabudowy tablicy informacyjnej o prowadzonej w lokalu działalności gospodarczej.

   

  wewnątrz  wewnątrz 2  z zewnątrz  pom. sanitarne  wc


  Konkursy ofert na najem lokali użytkowych

  Opublikowano: 29 maja 2015

  Łaziska Górne, 29.05.2015r.

  OGŁOSZENIE

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza konkursy ofert na najem lokali użytkowych:

   

  I. Pawilon usługowo -handlowy o pow. 297,55m2 przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych – Konkurs I

   

  II. Lokal o pow. 23,58m2 na parterze w budynku mieszkalnym os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych – Konkurs II

   

  1. Oferty na drukach (druk – Konkurs I – pobierz), (druk – Konkurs II – pobierz) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU os. Centrum 6 pow.23,58 m2 w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 11.06.2015r. do godz. 15:00.
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 12.06.2015r.
  3. Data najmu lokali do uzgodnienia.
  4. Lokale oglądać można w dniach od 03.06.2015r. do 10.06.2015r. po wcześniejszym ustaleniu godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 11.06.2015r. wadium konkursowego w wysokości 1.000,00 – Konkurs I oraz zł 510,00 zł – Konkurs II na konto PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu przetargu.
  8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
  9. Szczegółowe warunki konkursu oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (zobacz) .
  10. Dodatkowe informacje o lokalu oraz druki ofert w formie papierowej uzyskać można
   w sekretariacie Spółdzielni lub pod nr tel. 32 7367234

  Ogłoszenie (pobierz PDF)


   

  Konkurs I

  Informacje o Pawilonie handlowo – usługowym o pow. 297,55 m2 przy ul. Dworcowej 26
  w Łaziskach Górnych.

   

  Pawilon o pow. użytkowej 297,55 m2 usytuowany jest frontem i wejściem głównym do ulicy Krokusów – ok. 200 m od ulicy Dworcowej. Przed Pawilonem zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking.

  Pawilon jest budynkiem parterowym z podpiwniczeniem, wyposażonym w instalacje wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacyjną.

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie liczników (energia cieplna , energia elektryczna) oraz  podlicznika (woda).

  Nad wejściem do lokalu oraz przy wjeździe z ulicy Dworcowej na ulicę Krokusów znajdują się tablice reklamowe do zamieszczenia reklamy dla działalności handlowej.

  Wnętrze pawilonu zostało wyremontowane w I kw. 2014r.

  Informacja o lokalu (pobierz PDF)

  Druk oferty (pobierz)

  Rzut lokalu (pobierz)

   

  DO WYNAJECIA

  PAWILON


  Konkurs II

  Informacje o lokalu użytkowym o pow. 23,58 m2 w budynku os. Centrum 6
  w Łaziskach Górnych.

   

  Lokal o pow. użytkowej 23,58 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego w os. Centrum 6 w Łaziskach Górnych, z wejściem do lokalu z drogi wewnątrzosiedlowej.

  Przed budynkiem os. Centrum 6 zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking.

  Lokal to jedno duże pomieszczenie z oknem i drzwiami wejściowymi z witrynką. Lokal posiada dostęp do pomieszczenia socjalnego i sanitariatów.

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie podliczników (energia elektryczna i woda) oraz wg. stawek ryczałtowych na m2 – energia cieplna.

  Na elewacji budynku jest możliwość zabudowy reklam dla prowadzonej w lokalu działalności gospodarczej. Wnętrze lokalu obecnie zabudowane jest tzw. zabudową kantorową, która przewidziana jest do demontażu.

  Informacja o lokalu (pobierz PDF)

  Druk oferty (pobierz)

   

  LOKAL CENTRUM 6

  LOKAL CENTRUM 6

   


  Konkurs na najem lokalu użykowego – Pawilon Dworcowa 26

  Opublikowano: 3 listopada 2014

  OGŁOSZENIE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”

  Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 297,55m2

  przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych –

  Pawilon usługowo -handlowy.

  1. Oferty na drukach (pobierz) należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU Dworcowa 26 – Pawilon usługowo – handlowy” w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 25.11.2014r. do godz. 9:00.
  2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 26.11.2014r.
  3. Data najmu lokalu do uzgodnienia.
  4. Lokal oglądać można w dniach 17.11.2014r. i 21.11.2014r. po wcześniejszym ustaleniu godziny.
  5. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do wpłaty do dnia 24.11.2014r wadium konkursowego w wysokości 1.000,00 zł na konto PKO BP 25102025280000020200155390.
  6. W przypadku oferenta, który wygra przetarg wadium zalicza się po poczet kaucji.
   W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wadium przepada. Pozostałym oferentom wadium konkursowe zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.
  7. Kaucja z tytułu najmu lokalu w wysokości jednomiesięcznego czynsz brutto płatna
   w terminie 7 dniu od daty zatwierdzenia wyników konkursu przetargu.
  8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
  9. Szczegółowe warunki konkursu oraz wynajmu lokalu określa Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczenia pomieszczeń niepełnowartościowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” (pobierz)
  10. Dodatkowe informacje o lokalu oraz druki ofert w formie papierowej uzyskać można
   w sekretariacie Spółdzielni lub pod nr tel. 32 7367234

  Informacje o Pawilonie handlowo – usługowym o pow. 297,55 m2 przy ul. Dworcowej 26
  w Łaziskach Górnych.

  Pawilon o pow. użytkowej 297,55 m2 usytuowany jest frontem i wejściem głównym do ulicy Krokusów – ok. 200 m od ulicy Dworcowej. Przed Pawilonem zlokalizowany jest dogodny, ogólnodostępny parking.

  Pawilon jest budynkiem parterowym z podpiwniczeniem, wyposażonym w instalacje wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacyjną.

  Pobór mediów dostarczanych do lokalu rozliczany jest na podstawie liczników lub podliczników.

  Nad wejściem do lokalu oraz przy wjeździe z ulicy Dworcowej na ulicę Krokusów znajdują się tablice reklamowe do zamieszczenia reklamy dla działalności prowadzonej w pawilonie.

  Wnętrze pawilonu zostało częściowo wyremontowane w I kw. 2014r.

  Poniżej przedstawiamy zdjęcia Pawilonu z zewnątrz oraz w załączniku rzut lokalu (pobierz) .

   

  Pawilon Dworcowa 26    Pawilon Dworcowa 26 (2)  Pawilon - Dworcowa 26 (3)


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.