Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Zużycie wody w 2016 roku

Opublikowano: 6 lutego 2017

Szanowni Mieszkańcy,

w załączeniu publikujemy tabelę przedstawiającą zużycie wody wskazane przez wodomierze główne w poszczególnych budynkach w I i II półroczu 2016 r. wraz z różnicami metrologicznymi (zobacz). Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego i stanowi ona podstawę do naliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynku przez dostawców.

Różnica metrologiczna pomiędzy zużyciami wg. wodomierzy głównych, a sumą zużyć wg. wodomierzy lokalowych dla całych zasobów wyniosła 3,2%. Jest to wynik prawie dwukrotnie niższy niż w poprzednim okresie rozliczeniowym, kiedy wskaźnik ten wyniósł 5,6% (I półrocze 2016 r.). Średnia różnica metrologiczna w ciągu całego ubiegłego roku wyniosła 4,4%. Warto również zwrócić uwagę, że w ostatnim okresie rozliczeniowym, w żadnym budynku wartość różnicy metrologicznej nie przekroczyła 10%.

Zużycie na wodomierzach głównych od 2013 roku spada. Porównując I i II półrocze 2016 – spadek ten wyniósł 3,6%.

Przypominamy, że w myśl obowiązujących przepisów, dopuszczalne różnice metrologiczne są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych wodomierzy. Jak wynika ze specyfikacji zainstalowanych wodomierzy lokalowych błąd graniczny wodomierza wynosi ok. 5,0% w przedziale pomiędzy minimalnym, a pośrednim strumieniem objętości.

Możemy więc stwierdzić, że wartości różnic metrologicznych w większości budynków, jak i w skali całych zasobów, są zadowalające.

W celu utrzymania dobrych wyników, w dalszym ciągu realizowane będą procedury kontrolne w wybranych budynkach. Zwracamy się również z prośbą o dalszą bieżącą kontrolę poprawności podłączeń instalacji wodociągowej oraz urządzeń pobierających wodę. Prosimy, by zwracać uwagę m. in. na cieknące spłuczki oraz kapiące krany i usuwać tego typu usterki.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

 w Łaziskach Górnych

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.